Sex personer bekräftades under onsdagen smittade med den nya varianten av deltaviruset som har en tilläggsmutation kallad E484Q. Ingen av personerna har behövt sjukhusvård. Två var fullt vaccinerade, övriga var ovaccinerade eller delvis vaccinerade. Smittan har kommit hit efter resor till Spanien och Portugal. Det skriver SvD.

Det var i lördags som man upptäckte något avvikande på prov i Uppsala.

– I Region Uppsala går vi igenom virusets genetiska kod och gör en grundlig analys av all positiva prover som lämnas på någon av våra provtagningsstationer vilket innebär att labben får napp där något avviker, säger Mats Martinell, medicinskt ansvarig läkare på provtagningsenheten på Akademiska sjukhuset, till SvD.

Tidigare har endast 400 fall i världen konstaterats av den nya deltavarianten – även om man tror att det finns många fler – så kunskapen är begränsad. Tilläggsmutationen har tidigare främst hittats hos kappavarianten. Att den nu hittats på deltavarianten oroar.

– Delta är ju otroligt smittsam samtidigt som kunskapen om vad det innebär när det även har den här tilläggsmutationen rent kliniskt är låg. Av de analyser som gjorts har det flaggats för att den här mutationen skulle kunna göra att vaccinet blir mindre verksamt, säger Mats Martinell till SvD.

Utredare på Folkhälsomyndigheten har till SVT sagt bland annat att man känner till den nya varianten, att den inte tidigare rapporterats i landet, att man inte vet hur den hur den beter sig eftersom den är ovanlig samt att man följer utvecklingen noggrant.