Region Dalarna har blivit kontantfri, vilket betyder att man även tagit bort möjligheten att betala patientavgifter med kontanter. Nu JO-anmäler Kontantupproret (ett nätverk av organisationer och föreningar som tycker att det är viktigt att kontanter finns kvar som betalmedel i Sverige) regionen.

Region Dalarna är en offentlig myndighet som bland annat ansvarar för sjukvården i Dalarna. Högsta förvaltningsdomstolen har i ett tidigare avgörande slagit fast att offentliga vårdgivare måste acceptera kontanter, skriver Kontantupprorets ordförande Björn Eriksson (tidigare Sveriges rikspolischef och landshövding i Östergötland) i ett pressmeddelande.

– Det strider mot lagen att vägra ta emot kontant betalning för patientavgifter. När Region Kronoberg beslutade att inte ta emot kontanter slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att det var fel. Nu är det Dalarna som gör samma sak, säger Björn Eriksson.

Kontantupproret menar att det är särskilt viktigt att kunna betala med kontanter i sjukvården.

– För det första handlar det ofta om äldre människor som kanske inte klarar av att hantera digitala betalmedel. De måste få betala sina avgifter på ett sätt som passar dem. För det andra finns en integritetsaspekt i detta. Kortbetalningar syns på kontoutdrag och det kan finnas många skäl till att man inte vill att omgivningen ska få reda på att man besökt sjukvården, säger Björn Eriksson.