På måndagen meddelade Hovrätten över Skåne och Blekinge att domen har undanröjts, vilket innebär att rättegången måste tas om.

Det var i slutet av maj som Malmö tingsrätt avkunnade domen. Vd:n för företaget Vårdinnovation fick tre års fängelse för bland annat grovt givande av muta i samband med Region Skånes upphandling av IT-systemet Vårdexpressen. Därtill dömdes två tjänstemän vid Region Skåne till fängelse för trolöshet mot huvudman och ett fall av mutbrott.

Men i slutet av juni överklagade vd:n, som också är läkare, domen. Enligt försvarets yrkande var en av nämndemännen jävig då det fanns »en ekonomisk relation till målsägaren«, alltså regionen.

Vid rättegångens början togs faktiskt frågan om nämndemannens jävighet upp. Där framkom att hon hade varit anställd som läkare i regionen och var gift med en politiker. Ingen av parterna i målet yrkade då på att jäv förelåg.

Men sedan dess har fler uppgifter framkommit, uppger hovrätten som nu går på försvarets linje. Nämndemannen har haft två av vittnena i rättegången som chefer. Dessutom sitter ett av dessa vittnen och nämndemannen i styrelsen för en intresseorganisation inom vården. Det är kopplingar som nämndemannen inte varit tydlig med, skriver hovrätten i ett pressmeddelande.

Hovrättsrådet Lars Lindblad påpekar att tingsrätten var enig i sin dom och att det inte finns något som tyder på att nämndemannen låtit sig påverkas.

– Vad det i stället handlar om är att det ur en utomstående betraktares synvinkel har funnits omständigheter som typiskt sett gör att nämndemannens opartiskhet kan ifrågasättas. Vad som framkommit i målet om nämndemannen är av sådant slag att hovrätten bedömt att hennes opartiskhet kan ifrågasättas och att hon därför varit jävig.

 

Läs även:

Vårdinnovations vd överklagar – begär att rättegången görs om

Vårdinnovations vd får tre års fängelse för grovt mutbrott

Fyra åtalas i den skånska IT-affären med Vårdexpressen