I somras avslöjade Dagens Nyheter att det finns vårdgivare som går med på patienters önskemål om att vårdas av etniskt svenska läkare och tandläkare.

Granskningen har väckt stor uppmärksamhet och i slutet av juli meddelade Diskrimineringsombudsmannen (DO) att man kommer att kalla till sig ansvariga i regionerna och några av de stora vårdgivarna för att ta upp frågan om rasism och diskriminering inom vården.

Nu agerar även socialminister Lena Hallengren (S).

– Jag kommer ta initiativ till att bjuda in Sveriges Kommuner och regioner och fackliga organisationer till samtal, säger hon till Dagens Nyheter.

Enligt Lena Hallengren är det arbetsgivarnas ansvar att se till och följa upp att diskriminering inte förekommer ute i verksamheterna.

– De har förstås ett stort ansvar att se till att man har planer för att motverka diskriminering och se till att personal som arbetar i verksamheten har möjlighet att utföra sitt arbete och kan göra det oavsett kön, etnicitet eller trosuppfattning, säger hon.

Mötet kommer troligtvis att hållas i slutet av augusti och även jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi (MP) kommer att delta.

 

Läs även:

Vårdgivare kallas till DO

Distriktsläkarföreningen: Politikerna måste ta ansvar för att vårdval aldrig baseras på etnicitet

Läkarförbundet kommer att ta upp etnisk diskriminering med SKR

Val av läkare utifrån etnicitet strider mot regioners riktlinjer

Sylf, SLF student och Sjukhusläkarna: Samtliga Sveriges vårdgivare måste ta sina anställda i försvar

Vårdgivare sa ja till önskemål om »etnisk svensk« läkare