På måndagen meddelade Region Gävleborg att man går ner till normalläge från och med den 31 augusti. Bedömningen är att situationen i sjukvården kan hanteras inom den ordinarie organisationen.

Stabsläge är den lägsta av tre beredskapslägen. Det innebär att en särskild sjukvårdsledning hålls underrättad om läget och vidtar nödvändiga åtgärder. De övriga beredskapsnivåerna är förstärkningsläge och katastrofläge.

Johan Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirektör, säger till Sveriges Radio P4 Gävleborg, att bedömningen görs mot bakgrund av flera faktorer.

– Dels har vi sista veckan fått scenarion från Folkhälsomyndigheten som ger en bild av hur de prognosticerar utvecklingen av pandemin. Och dels har vi med ett och ett halvt år av pandemin fått tillräcklig god vana av att hantera det vi ser att vi står inför i höst, med befintlig organisation.

Han påpekar dock att regionen kan höja beredskapen snabbt vid behov.

Fyra patienter vårdas för covid-19 i länet. Tre vid Gävle sjukhus och en i Hudiksvall.

Vid Socialstyrelsens senaste nationella lägesbild den 26 augusti, rapporterade nio regioner att de befann sig i stabsläge. Inga regioner befann sig i förstärknings- eller katastrofläge.