I juni beslutade Folkhälsomyndigheten att ungdomar som är födda 2005 eller tidigare ska erbjudas vaccin, med planerad start andra veckan i augusti.

Exempelvis Region Skåne började vaccinera 16-17-åringar redan förra veckan och Region Stockholm påbörjar själva vaccineringen i dag, måndag.

Region Jönköpings län hör till dem som nu öppnar upp för bokning och enligt P4 Jönköping hade 2 000 ungdomar – en fjärdedel av alla i åldersgruppen – bokat tid efter bara några timmar.

Malin Bengnér, smittskyddsläkare i regionen, beskriver det som »över förväntan«.

Regionerna tillämpar dock olika strategier för att vaccinera minderåriga, rapporterar Dagens Nyheter. Vissa regioner kräver i första hand samtycke från vårdnadshavare – andra inte.

I den förstnämnda gruppen ingår Stockholm, Västra Götaland, Jämtland Härjedalen, Värmland, Södermanland, Östergötland, Kalmar, Jönköping, Kronoberg, Blekinge och Halland. Andra regioner gör i första hand en mognadsbedömning. Här handlar det om Skåne, Västerbotten, Uppsala, Gotland, Örebro, Västmanland, Dalarna och Gävleborg.

Norrbotten och Västernorrland har inte »specificerat föredragen lösning«, enligt Dagens Nyheter.

Samtidigt fortsätter diskussionen om huruvida även yngre ungdomar och barn som inte tillhör riskgrupp bör erbjudas vaccin. Nu sällar sig Finland till de länder som erbjuder vaccin från 12 års ålder. Enligt ett pressmeddelande från Social- och hälsovårdsministeriet kan en minderårig själv besluta om vaccinering, förutsatt att den som ger vaccinet bedömer att barnet är kapabelt till det. Annars krävs vårdnadshavarnas samtycke, enligt pressmeddelandet.