Nu vill regeringen ta reda på om det finns regionala skillnader i vården av patienter med postcovid. Enligt ett pressmeddelande från Socialdepartementet får Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att göra en kartläggning som redogör för kvaliteten i den vård och omsorg som erbjuds. Eventuella regionala skillnader ska beaktas och i uppdraget ingår även att redovisa vilken vård som erbjuds barn med postcovid och om det sker på ett jämlikt sätt.

Vårdanalys ska också kartlägga hur regionerna har implementerat de kunskapsstöd som tagits fram.

Svenska Covidföreningen, som tidigare larmat om ojämlikheter i postcovidvården, välkomnar regeringens initiativ.

– Som patientorganisation vet vi redan att det finns stora regionala skillnader i vården, så det är otroligt välkommet att frågan utreds under det kommande året. Samtidigt hoppas vi att Sveriges regioner tar tillvara möjligheten att samarbeta och lära av varandra redan i dag, säger föreningens ordförande Åsa Kristoferson Hedlund i ett pressmeddelande.

I sommras rapporterade Sveriges Radio Ekot att bara 7 av landets 21 regioner hade inrättat särskilda mottagningar för postcovid. Några regioner var på gång och andra regioner uppgav att primärvården får skicka remiss till sjukhusen som erbjuder teambaserad rehabilitering inom ramen för ordinarie verksamhet.

– Patienter i vissa regioner är fortfarande sängbundna av tillstånd som mottagningar i andra regioner kan utreda och behandla. Var i landet du bor ska inte få avgöra om du får vård eller inte, säger Åsa Kristoferson Hedlund.

Kartläggningen ska göras i samverkan med Socialstyrelsen och andra relevanta aktörer och uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 3 oktober 2022.

Läs mer:

11 000 patienter med postcovid i primärvården

Nytt stöd ska guida vården vid postcovid