Kenneth Johansson blev ordförande för Smer 2019. Foto: Lotta Eriksson

Det är på sin webbplats som Smer meddelar att Kenneth Johansson har avlidit efter en tids sjukdom.

Kenneth Johansson var före detta landshövding och före detta riksdagsledamot för Centerpartiet. Han har varit ordförande för socialutskottet och ordförande i Socialstyrelsens donationsråd.

Kenneth Johansson blev ordförande i Smer i maj 2019, då han efterträdde Kjell Asplund. Han var även ledamot i rådet under åren 1999 till 2006.

»Kenneth Johansson har framgångsrikt lett rådet i dess arbete. Han var en varm, kunnig och inkluderande ordförande. Med varsam hand verkade han för att alla gavs utrymme i rådets diskussioner«, skriver rådet på sin webbplats.

I ett mejl till Läkartidningen uppger Lotta Eriksson, kanslichef på Smer, att det sannolikt kommer att dröja innan en ny ordförande utses men att rådet arbetar på enligt plan och sin strategi för mandatperioden. Formellt sett har rådet inte någon tillförordnad ordförande, men enligt praxis går den ledamot som suttit längst i rådet in och leder möten som ordinarie ordförande inte kan delta vid.

Smer har inom kort sitt årliga planeringssammanträde då hela rådet samlas för överläggningar om aktuella sakfrågor och kommande verksamhetsår.

»Kenneth och jag arbetade in i det sista med planeringen inför kommande möte och höstens alla aktiviteter. Vi har en fulltecknad agenda som vi avser fullfölja«, skriver Lotta Eriksson till Läkartidningen.

Rekryteringen av en ny ordförande kommer att påbörjas inom kort, enligt Socialdepartementet. Tills hon eller han är på plats kommer Åsa Gyberg Karlsson – den ledamot som suttit längst tid i rådet – att hålla i ordförandeklubban.