Efter en tydlig nedgång under sommaren ökar nu antalet patienter med covid-19 på landets sjukhus. På onsdagen vårdades 172 covidpatienter på sjukhus utanför Iva, vilket är en ökning med 36 personer jämfört med en vecka tidigare. Ytterligare 30 patienter vårdades inom intensivvården.

– Sammanfattningsvis är det ett lite nytt läge i vården. Den ökade smittan innebär nu en ökande belastning på sjukvården. Sådana rapporter får vi från i princip alla regioner, sa Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen vid dagens myndighetsgemensamma pressträff.

Inom intensivvården finns det i dagsläget en ledig kapacitet på 24 procent, men det en ojämn fördelning mellan regionerna. Fem regioner redovisar att den lediga kapaciteten är under 20 procent och en region att den är under 10 procent.

Enligt data från Svenska intensivvårdsregistret är en klar majoritet av de covidpatienter som nu hamnar på Iva ovaccinerade.

– Av de patienter som skrivits in i intensivvården den senaste månaden är i storleksordningen 75–80 procent helt ovaccinerade. Detta trots att majoriteten i befolkningen är vaccinerad, sa Thomas Lindén på pressträffen.