– Vi har fyllt våra nuvarande covidplatser, så vi behöver veta var vi ska vårda nya patienter om vi får ett fortsatt ökat inflöde. Och vi behöver ha en beredskap ifall det skulle sticka i väg – eftersom vi inte vet allt om deltavarianten och hur smittsam den är, säger chefsläkaren Sara Degerman Carlsson till Borås Tidning på måndagen.

Antalet covidpatienter på Säs har fördubblats på en vecka, visar siffror från Västra Götalandsregionen. I nuläget ligger tio patienter på sjukhuset, varav två på Iva.

I hela regionen har antalet inneliggande covidpatienter ökat från 40 till 52 den senaste veckan.

Stabsläge är den lägre av tre beredskapsnivåer och innebär att en särskild sjukvårdsledning hålls underrättad om läget och vidtar åtgärder vid behov. De övriga beredskapsnivåerna är förstärkningsläge och katastrofläge.