Den senaste tidens debatt om diskriminering av vårdanställda, till exempel genom att patienter kan välja bort läkare med viss etnisk bakgrund, gjorde att Lena Hallengren och Märta Stenevi kallade till sig arbetsmarknadens parter för ett samtal. På onsdagen träffade statsråden Läkarförbundet, Kommunal, Vårdförbundet, Tandläkarförbundet, Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och Vårdföretagarna.

– Upprördheten var unison, säger Lena Hallengren till Läkartidningen efter mötet.

Det var för en månad sedan som Dagens Nyheter publicerade en granskning, där reportrar utgett sig för att vara patienter och frågat vårdgivare om de kunde få en »etnisk svensk« eller en »svensk svensk« läkare eller tandläkare. 51 av 120 vårdgivare var tillmötesgående till kravet. 40 gick inte med på det alls, och bara ett fåtal gjorde en tydlig markering mot begäran.

Bland andra Sylf, SLF student och Sjukhusläkarna krävde att alla vårdgivare i Sverige tar ansvar för frågan om etnisk diskriminering. Distriktsläkarföreningen påtalade att politiker måste ta ansvar. Och Diskrimineringsombudsmannen (DO) uppgav att myndigheten skulle kalla till sig regioner och andra större vårdgivare.

Efter onsdagens möte ville dock inte statsråden säga om regeringen kommer agera specifikt i den här frågan.

– Regeringen har ett arbete som rullar, inte minst kopplat till nationella handlingsplanen mot rasism och diskriminering, säger Märta Stenevi.

Hon påpekar också att det pågår en översyn av diskrimineringslagen. Syftet är att DO ska få större möjligheter att ställa krav på arbetsgivare och därmed kunna skapa »en bättre följsamhet när det gäller aktiva åtgärder för att motverka diskriminering«.

– Men arbetsgivarna har ett väldigt stort ansvar att stoppa diskriminering och utsatthet hos sina medarbetare. Och det upplever jag att man hade mycket stor medvetenhet kring, säger Märta Stenevi.

Är det en svår fråga att ta tag i politiskt?

– Det man inte kan komma ifrån är att det i grund och botten är värderingar som behöver förändras, säger Lena Hallengren.

– Det här har ju en strukturell diskriminering och rasism som finns i alla delar av samhällslivet och vården är inte på något sätt undantagen. Sedan känns det otroligt viktigt att vården gör extra ansträngningar därför att här arbetar människor.

På mötet uppmärksammade Vårdföretagarna att det finns svårigheter i gränsdragningarna mellan diskriminering och patientens rätt att välja läkare. Arbetsgivar- och branschorganisationen påpekade att det även är vanligt att patienterna har önskemål om manliga respektive kvinnliga läkare. Hur ska en vårdgivare hantera det? Där tycker Vårdföretagarna att sjukvården behöver vägledning, och därför föreslår de att regeringen ska ge Socialstyrelsen och DO i uppdrag att ta fram en sådan.

Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale tycker att regeringen tar frågan på allvar genom att bjuda in parterna till samtal.

– Det var tydligt under mötet att alla blev berörda och frustrerade när vi tog del av DN:s granskning tidigare i sommar, säger hon efter mötet.

Hon menar att man måste ta krafttag och se till att de riktlinjer mot diskriminering som många arbetsgivare har, faktiskt följs. Därtill måste kunskapen om diskriminering höjas.

– Där har arbetsgivarna en viktig roll i att säkerställa att deras personal kan och vågar följa riktlinjerna. Det kan vara obekvämt och svårt att veta hur man ska agera första gången man hamnar i en situation. Då kan man genom utbildning och träning, träna sig i hur man bemöter en sådan begäran. Oavsett vilken diskrimineringsgrund det rör sig om.

Hennes intryck av mötet är att regeringen i nuläget mest lyssnar in vad parterna har att säga. I september planerar DO att träffa regionerna och facken kommer att träffa SKR.

Hur mycket kan man praktiskt göra åt problemet?

– Jag tror att det finns mycket att jobba med: hur man bemöter och hanterar det. Man kan ha tydlig information om att man inte accepterar val utifrån diskrimineringsgrunder. Jag tycker detta är en fråga man måste fortsätta jobba med.

 

Läs även:

Vårdgivare kallas till DO

Distriktsläkarföreningen: Politikerna måste ta ansvar för att vårdval aldrig baseras på etnicitet

Läkarförbundet kommer att ta upp etnisk diskriminering med SKR

Val av läkare utifrån etnicitet strider mot regioners riktlinjer

Sylf, SLF student och Sjukhusläkarna: Samtliga Sveriges vårdgivare måste ta sina anställda i försvar

Vårdgivare sa ja till önskemål om »etnisk svensk« läkare