De första sprututbytesmottagningarna i Västra Götaland öppnade 2018 – långt efter att till exempel Region Skåne och Region Stockholm infört den typen av verksamhet.

Mottagningarna delar inte bara ut rena sprutor till personer som injicerar droger för att förhindra spridning av sjukdomar som HIV och hepatit B och C, utan erbjuder även behandling mot hepatit C, provtagning, vaccination och förmedlar kontakt med beroendevården.

Strax efter starten gjorde Läkartidningen ett nedslag på mottagningen vid Östra sjukhuset i Göteborg. Nu visar en tvåårsuppföljning som Västra Götalandsregionen har gjort att antalet besök på regionens sprututbytesmottagningar har ökat rejält.

Förra året besökte 1 107 personer sprututbytesverksamheten, jämfört med 629 personer under 2019. Det motsvarar en ökning med 76 procent.

Enligt regionens sammanställning delades mer än 72 000 sprutor och 92 000 kanyler ut förra året. Omkring 70 procent lämnades tillbaka.

De fyra mottagningarna i Västra Götaland finns i anslutning till sjukhusen i Trollhättan, Skövde, Borås och Göteborg.

Enligt en rapport från Socialstyrelsen bedrev 17 regioner sprututbytesverksamhet förra året, vilket Läkartidningen berättat om.