När förra veckans siffror (vecka 31) summerats står det klart att drygt 79 procent av befolkningen som är 18 år och äldre har fått en dos vaccin mot covid-19. Och nästan 56 procent är färdigvaccinerade med två doser.

Men regionerna har kommit olika långt. I Örebro län har 65 procent av den vuxna befolkningen fått två doser. Det är högst i landet och ungefär 9 procentenheter över riksgenomsnittet.

– Det är roligt. Det är ett tecken på att den strategi vi har jobbat med håller, säger Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare, till Läkartidningen.

Region Örebro län har vaccinerat sina invånare genom fem större så kallade vaccinationsnoder i de olika länsdelarna. Inger Nordin Olsson menar att systematisk kontroll, bra information till befolkningen och drop in-tider har varit en del av framgången.

– Och när det kom mer vaccin och bokningstrycket sjönk, har vi varit snabba med att minska dosintervallet till fyra veckor. Så vi har jobbat med stora enheter, suveränt engagerad personal och en god vaccinationsvilja, säger hon.

Region Örebro följs av Värmland och Gävleborg som har 64 procent färdigvaccinerade bland befolkningen.

Längst ned på listan kommer Västra Götaland på knappt 51 procent. Och faktum är att alla storstadsregioner ligger under rikssnittet, vilket drar ner rikssiffran trots att 15 regioner ligger över snittet.

Västra Götalands vaccinationssamordnare Kristine Christiansen Rygge menar att längden på dosintervallet är avgörande för att regionerna har så olika siffror.

– Vi skickar ut 75 000 dos två inför nästa vecka. Då får vi ett rejält skutt.

Är det just dosintervallet som gör att det skiljer?

– Ja. Jag har ingen indikation på något annat skulle skilja, att folk skippar sin andra dos eller så.

Västra Götalandsregionen hade ett längre intervall i början, kortade ner till fem veckor, och gick sedan upp till sju veckor igen. Nu ligger regionen på sju veckor.

Hade ni kunnat haft ett kortare dosintervall?

– Vår bedömning är att det har varit bra med ett längre dosintervall för att få så bra effekt som möjligt av vaccinationen. Vi har därför inte lagt oss på ett kortare intervall på skalan, utan mitt i.

Det rekommenderade dosintervallet för Pfizer Biontechs vaccin är tre till sju veckor. För Modernas vaccin är det fyra till sju veckor, och för Astra Zeneca är det sex till tolv veckor.

Inger Nordin Olsson är dock inte säker på att dosintervallen har haft störst betydelse för Örebro läns framgång.

– Det här med fyra veckors dosintervall har vi bara kunnat göra sedan ett par veckor tillbaka. För i början av sommaren, efter möte med Folkhälsomyndigheten, skulle vi ju öka till sex och sju veckors intervall.

Nu gäller det att fortsätta arbeta ihärdigt. För medan 16- och 17-åringarna varit mycket vaccinationsvilliga, släpar åldersgruppen 20–40 efter.

– Men jag tror att 20–40-åringarna kommer när sommaren är över, Inger Nordin Olsson.