Statsepidemiolog Anders Tegnell inledde dagens myndighetsgemensamma pressträff med att betona att det absolut viktigaste inför hösten är att fler personer får vaccin.

– Får vi upp vaccinationstäckningen ytterligare så kommer allting tala för att vi får en lugnare smittspridning och lägre vårdbelastning. Då kan vi fortsätta vägen tillbaka till ett lite mer normalt samhälle, sa Anders Tegnell.

I Sverige syns en stigande tendens när det gäller antalet fall av covid-19 sedan fyra till sex veckor tillbaka.

Enligt Anders Tegnell är det framför allt yngre och ovaccinerade personer mellan 20 och 39 år som driver smittspridningen i Sverige.

Positivt är dock att andelen positiva provsvar minskat något, vilket pekar på att det inte handlar om en skenande smittspridning.

– Att procentandelen minskar är ett gott tecken, sa Anders Tegnell.

Hittills har 81,2 procent av den vuxna befolkningen i Sverige fått minst en dos vaccin och 65,8 procent har fått två doser.

Enligt Anders Tegnell är det en god vaccinationstäckning, men den behöver nå längre.

– Det finns ganska stora grupper kvar, framför allt under 50 år, som bara fått en dos, och även ganska många som inte ens fått en dos. Det är i de grupperna vi nu ser den stora smittspridningen.

Anders Tegnell framhöll också att vaccinerna är effektiva för att motverka allvarlig sjukdom. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste siffror har 5 274 fullvaccinerade personer fått en bekräftad covid-19-infektion, men av dessa har endast 21 personer behövt vård på Iva.

När det gäller belastningen på sjukhusen är läget just nu långt mycket bättre än i våras, men behovet av sjukhusvård ökar.

– Det som oroar är trenden med ett ökande antal patienter. Vi har nu 250 personer som behöver sjukhusvård för covid-19, sa Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd vid Socialstyrelsen.

Enligt myndighetens senaste siffror har antalet patienter med covid-19 på landets intensivvårdsavdelningar ökat från ett trettiotal förra veckan till 46 patienter i dag.

Totalt har nu 14 682 personer rapporterats som avlidna med covid-19 i Sverige.