Enligt myndigheten är omfattningen när det gäller en tredje dos i dag oklar och »beror bland annat på eventuella nya virusvarianter samt på vad olika forskningsstudier kommer att visa om vaccinernas skyddseffekt över tid«.

Folkhälsomyndigheten bedömer att den pågående vaccineringen av den vuxna befolkningen kommer att avslutas under hösten. Då kan 16-17-åringar vaccineras. Eventuellt kommer också vissa riskgrupper att erbjudas dos tre, »i första hand äldre boende i SÄBO, personer äldre än 80 år och personer med kraftigt nedsatt immunförsvar«.