I Kiruna pågår ett gigantiskt projekt med att i praktiken flytta stadskärnan, då gruvbolaget LKAB:s verksamhet orsakar deformationer i marken. En del i allt detta är att Kiruna ska få ett nytt sjukhus – det gamla ska rivas.

I mars i år beslutade Region Norrbotten och gruvbolaget LKAB, som kommer att betala en ersättningssumma för det nuvarande sjukhuset, att en förstudie om det nya sjukhuset skulle göras och den ska vara klar i slutet av detta år.

Det har tidigare funnits fem tänkbara platser för det nya sjukhuset. Nu har regionen och kommunen smalnat av alternativen till två, rapporterar Norrländska Socialdemokraten. Båda områdena ligger förhållandevis centralt med tanke på den nya stadskärnan: ett på Tuollavaara och ett område i anslutning till rondellen till Nikkaluoktavägen.

Regiondirektören Anna-Stina Nordmark Nilsson har tittat på områdena tillsammans med en delegation från regionen. Nu ska hon lägga fram förslagen för politikerna.

– Vi tror att det är väldigt bra för ett sjukhus att det ligger nära där människorna bor. Dessutom har vi följt hur Trafikverket diskuterat beträffande järnvägen och var den ska dras, säger hon till NSD.

Regionen kartlägger sedan en månad tillbaka det nuvarande sjukhuset och dess funktioner. Det arbetet ska vara klart till november, innan man påbörjar förhandlingarna med LKAB om ersättningssumman för sjukhuset. Beslut om vilka funktioner och avdelningar det nya sjukhuset kommer att ha dröjer ytterligare.

– Den processen kommer troligtvis att ta ett par år. Jag ser framför mig att den processen börjar vid halvårsskiftet 2022. Då tror jag vi är beredda och har skaffat oss så mycket kunskap om hur vi tänker om ett nytt sjukhus, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Vad sjukhuset kommer kosta är inte klart, men hon tror att hela ersättningssumman kommer att behövas till det nya sjukhuset.

Tidigare har planen varit att det nya sjukhuset skulle vara inflyttningsklart 2026. Nu har det flyttats fram till någon gång mellan 2028 och 2030.

 

Läs även:

Förstudie om Kiruna nya sjukhus inleds