Kajsa Fahlström, överläkare i psykiatri och beroendemedicin och medicinskt ansvarig på mottagningen. Foto: Västra Götalandsregionen

Det handlar om en regional digital konsultmottagning för patienter i vuxenpsykiatrin. Bland fördelarna finns till exempel att patienten kan vara på sin vanliga mottagning även om läkarresurserna finns på annat håll, vilket kan minska väntetiderna. Och meningen är att kunna erbjuda näst intill samma möjligheter som ett fysiskt möte.

– Bakgrunden är att det inte fanns något digitalt alternativ för patienter i psykiatrin där man kunde göra en fullständig bedömning. Vi ville hitta ett digitalt sätt att ha möte som inte hade några begränsningar vad gäller diagnostik, säger Kajsa Fahlström.

Hon är överläkare i psykiatri vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, samt projektledare och vårdenhetsöverläkare för den distanspsykiatriska mottagningen. För ett år sedan tog pilotprojektet slut och sedan dess har verksamheten varit reguljär, dock med fortsatta utvecklingsprojekt. Hittills har 260 specialistläkarbesök genomförts.

I praktiken befinner sig läkare och patient i var sitt mottagningsrum, ofta på ett sjukhus, på olika håll i regionen. Där de sitter finns en laserprojektor som ger en skarp bild av den andra personen på väggen. Det gör att man ser varandra i naturlig storlek och man kan ha flera personer i bild om så skulle behövas. På väggen finns också en kamera i ögonhöjd som gör att patient och läkare får en ögonkontakt, vilket bedöms som viktigt för kvaliteten på de psykiatriska bedömningarna.

– Det är viktigt att man kan bedöma kroppsspråk, små rörelser och höra nyanser i tonfall för att kunna gör en bra diagnostisk bedömning. Ganska mycket av de sakerna tappar man om man har mötet på en laptop, säger Kajsa Fahlström.

Är det som att faktiskt ha den andra personen framför sig?

– Det är väldigt likt faktiskt, eftersom man ser och hör varandra väldigt bra och man ser varandra i helkropp i naturlig storlek. Det efterliknar tydligt känslan av att sitta i samma rum, säger hon och fortsätter:

– Jag upplever inte att jag har sämre möjligheter till diagnostik när jag träffar patienter på den distanspsykiatriska mottagningen, än när jag träffar dem fysiskt.

Däremot kan ju läkaren inte undersöka patienten fysiskt, vilket även kan vara nödvändigt inom psykiatrin. Man har också bestämt att inte ta emot patienter med psykoser den här vägen. Och möten för vårdintyg får med dagens regler inte göras digitalt.

I nuläget finns det digitala mottagningsrum på sex platser i regionen. Tre finns i Göteborg medan de andra finns i Skene, Uddevalla och Skövde. I de besök som genomförts så här långt har läkarna oftast suttit i Göteborg och patienterna på de andra tre ställena ute i regionen.

– För de patienter som man vill träffa på en specialistmottagning kan det här vara ett gott alternativ till ett fysiskt besök, om man har brist på specialistläkare till exempel, säger Kajsa Fahlström.