Kungliga vetenskapsakademiens expertgrupp om covid-19 gick redan i början av september ut med att äldre samt utsatt sjukvårdspersonal borde få en tredje dos vaccin inom nio månader efter den andra. Jan Holmgren, vaccinforskare vid Göteborgs universitet och medlem i expertgruppen, välkomnar regeringens och Folkhälsomyndighetens nya besked men tycker inte att det räcker.

– Alla från 65 år och uppåt, liksom vårdpersonal som är i direktkontakt med covidsmittade och personal inom hemsjukvården och så vidare borde få en tredje dos inom nio månader.

Han påpekar att tidpunkten förvisso inte är absolut men lyfter att flera studier visat att mängden antikroppar sjunker relativt snabbt. Nu senast har forskning vid Danderyds sjukhus visat en minskning med 85 procent i antikroppsnivåer efter sju månader.

Jan Holmgren tror dock att regeringen kommer att följa Kungliga vetenskapsakademiens råd – så småningom.

– Vi rekommenderade vaccin till 12–15-åringar, där har de följt efter. Men man kunde kanske önska att det skett lite snabbare. Mycket med den svenska strategin har varit lite för sent och lite för lite.

Han upplever att det finns en oro bland vårdpersonal och att många väntat sig att de skulle få en tredje dos covidvaccin inom en snar framtid.

– I professionen vill man se mer vaccin och tidigare.

Johan Styrud, överläkare vid Danderyds sjukhus och ordförande i Stockholms läkarförening, håller inte med. Han menar att läkarkåren absolut efterfrågar påfyllnadsdoser med jämna intervall men att det inte finns någon stress över att nästa dos måste ges just nu.

– Jag tror att man måste akta sig för att välja ut grupper, det är ju många som träffar sköra människor och som i så fall skulle behöva få en ny dos. Det är viktigt att vi vaccinerar de äldre och de med särskilda behov först.