Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har under flera års tid påtalat allvarliga brister och patientsäkerhetsrisker vid akutmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Problemen beror bland annat på att sjukhuset dagligen saknar vårdplatser.

Nu har myndigheten beslutat om ett föreläggande mot sjukhuset. Det innebär att Akademiska sjukhuset senast den 2 december ska tillgängliggöra det antal vårdplatser som behövs för att tillgodose samtliga patienters behov av inneliggande vård.

Enligt Ivo behöver antalet vårdplatser utökas med minst 30 stycken med nuvarande arbetssätt.

Om så inte sker utgår ett vite på 20 miljoner kronor.

– Det är mycket allvarliga brister som funnits på Akademiska sjukhuset under en lång period. IVO har i flera tidigare tillsynsinsatser begärt att vårdgivaren ska åtgärda bristerna. Men vårdplatsläget under sommaren 2021 har varit bland det värsta som Akademiska sjukhuset haft, säger Peder Carlsson, avdelningschef på Ivo, i ett pressmeddelande.

Enligt Ivo är bristen på vårdplatser inte förenlig med god vård, och platsbristen får konsekvenser för patientsäkerheten på både akutmottagningen och de vårdavdelningar som tar emot patienter från akutmottagningen.

De ständiga överbeläggningarna medför att patienter behöver vårdas på platser som inte är avsedda för ändamålet.

Vitesbeloppet på 20 miljoner kronor är ovanligt högt.

– Vitesbeloppet motiveras av att detta är en mycket allvarlig situation. Som tillsynsmyndighet har vi under en längre period fört dialog med Akademiska sjukhuset och regionledningen. Vi har haft tydliga krav på åtgärder för att förbättra patientsäkerheten. Nu är vi i ett läge där det krävs kraftfullare åtgärder, säger Peder Carlsson.