I Sverige vårdas 274 patienter med covid-19 inom sjukvården. Därutöver vårdas 45 patienter på Iva, vilket motsvarar ungefär 12 procent av den totala intensivvårdskapaciteten. Enligt Socialstyrelsen är siffrorna förväntade med tanke på den ökade smittspridningen.

– Många regioner rapporterar att läget i vården är ansträngt. Personal som har jobbat hårt under en lång tid behöver hantera uppdämda vårdbehov nu när ordinarie bemanning har tagit över efter semesterperioden. Det blir en extra ansträngning kopplad till den ökade smittspridningen och belastningen på sjukvården, menade Socialstyrelsens ställföreträdande krisberedskapschef Taha Alexandersson under pressträffen.

I de nya scenarierna som Folkhälsomyndigheten presenterat för vecka 35 till 48 så kommer 3,5 procent av de smittade vara i behov av sjukhusvård, varav 15 procent kommer att vara i behov av intensivvård, enligt Socialstyrelsens beräkningar. Taha Alexandersson poängterade att sifforna bygger på kunskapsläget som det ser ut just nu och kan komma att justeras.

– Samtliga scenarier kommer att innebära en belastning som antingen tangerar eller är över den 80-procentiga beläggningsgraden [inom intensivvården]. Så länge som vi har en samhällsspridning av covid-19 så har vi en belastning på sjukvården och är inte i närheten av ett normalläge, och därmed har vi en starkt påverkad katastrofberedskap.

Folkhälsomyndigheten poängterade vikten av en ökad vaccinationsgrad under torsdagens pressträff.

– Vaccinationsarbetet är långt ifrån färdigt. Vaccinationstäckningen bör komma upp i mycket högre nivåer i samtliga åldersgrupper, sa Karin Tegmark Wisell.

Siffror från Region Stockholm. Foto: Skärmdump från pressträffen

I Region Stockholm ligger smittspridningen på strax över 2 000 nya smittade per vecka. Av dessa saknar 92 procent fullvaccinering med två doser, 16 procent har fått en dos och 76 procent är helt ovaccinerade.

– Detta betonar vikten av att vaccinera sig så att man inte sprider smittan vidare eller själv blir smittad, menade Johan Bratt, chefsläkare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

I Stockholm sjukhusvårdas 105 patienter med covid-19 och ytterligare 15 patienter vårdas inom intensivvården. De senaste tolv veckorna har 92 procent av de inneliggande patienterna saknat fullgott skydd, 26 procent har fått en dos och 66 procent har varit helt ovaccinerade.

– Vi ser att de som drabbas av den här sjukdomen är de som är ovaccinerade eller bara har fått sin första dos. Vi har en hög vaccinationstakt i regionen med ungefär 120 000 doser per vecka. Nu är det framför allt dos två det handlar om. Det har gått bra med vaccinationerna, men vi har fortfarande områden där vi inte har tillräckligt bra vaccinationstäckning. De områden där vi ser lägst vaccinationstäckning är ofta de områden som tidigare drabbats mer av allvarlig sjukdom och dödsfall. Här gäller det att komma ut med information, sa Johan Bratt.