Det är forskare vid Umeå universitet som har sett ett tydligt samband mellan antibiotikaanvändning och tjocktarmscancer. Män och kvinnor som använt antibiotika mer än sex månader löpte 17 procents ökad risk att utveckla tjocktarmscancer jämfört med personer som inte fått någon antibiotika. Den ökade risken att utveckla tjocktarmscancer sågs fem till tio år efter oral användning av antibiotika. Riskökningen var störst för de som ätit antibiotika under längst tid, men även enstaka kurer ökade risken.

– Resultaten understryker att det finns flera skäl att vara restriktiv med antibiotika. Antibiotikabehandling är i många fall nödvändig och räddar liv, men vid mindre allvarliga åkommor som kan förväntas läka ut ändå bör man vara försiktig. Framför allt för att förhindra att bakterier utvecklar resistens men också, som denna studie visar, för att antibiotika kan öka risken för framtida tjocktarmscancer, säger Sophia Harlid, cancerforskare vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

Studien är en registerstudie där forskarna studerat 40 000 personer med kolorektalcancer, cancer i tjocktarm och ändtarm, från det svenska kolorektalcancerregistret mellan 2010 till 2016. Uppgifterna har sedan jämförts mot 200 000 kontrollindivider som inte diagnosticerats med cancer. Personernas antibiotikaanvändning kommer från det svenska läkemedelsregistret från 2005 till 2016.

Resultatet visade att riskökningen gäller cancer i den högra delen av tjocktarmen, dit maten kommer direkt efter tunntarmen. Ingen ökad risk kunde ses för vänstersidig tjocktarmscancer. Risken att drabbas av ändtarmscancer påverkades inte heller hos män, men var något minskad hos kvinnor i jämförelse för de som inte ätit antibiotika.

Bakteriefloran i tjocktarmen påverkas av antibiotika, vilket tros vara anledningen till den ökade cancerrisken. Vid en jämförelse där man tittade på användningen av bakteriedödande läkemedel som inte påverkar tarmfloran kunde forskarna inte se en ökad cancerrisk. Studien gäller antibiotika som intas oralt, men antibiotika som intas intravenöst tros påverka tarmfloran på samma sätt.

Sophia Harlid understryker att studiens resultat inte ska tolkas som en anledning till oro för enskilda patienter.

–Riskökningen är måttlig och den absoluta risken för individen påverkas ganska lite. Sverige är även på väg att införa allmän screening för kolorektalcancer.

Studien är publicerad i Journal of the International Cancer Institute och kan läsas här.