Den dåliga arbetsmiljön vid kirurgenheten på Östersunds sjukhus har varit en dyster följetong, som Läkartidningen skrivit om vid ett flertal tillfällen.

Bakgrunden är svåra och långvariga problem med att rekrytera och bemanna kirurgkliniken med sjuksköterskor. Det har i sin tur lett till vårdplatsbrist och hög arbetsbelastning.

Läkarna på kirurgenheten har länge oroats av personalflykten. Förra året larmade till exempel 23 läkare om att bristen på sjuksköterskor får stora konsekvenser för vården och patientsäkerheten i en debattartikel i Östersunds-Posten.

Tidigare i år anmälde Vårdförbundet kirurgenheten till Arbetsmiljöverket eftersom man inte ansåg att arbetsgivaren gjort tillräckligt för att komma till rätta med problemen. Läkarföreningen i Jämtland har i sin tur lämnat in en begäran till arbetsgivaren om åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på kirurgen vid Östersunds sjukhus. Läkarföreningen har bland annat påpekat att bristen på sjuksköterskor gör att kirurgavdelningarna bara har 36 vårdplatser när utredningar pekar på ett behov av 52.

Redan före sommaren, efter ett digitalt inspektionsbesök, flaggade Arbetsmiljöverket för att det kan bli ett vitesföreläggande mot Region Jämtland Härjedalen.

De akuta lösningar som vidtagits hittills för att lösa sjuksköterskebristen är inte långsiktigt hållbara, konstaterade Arbetsmiljöverket då.

»Krav och resurser behöver vara i balans vilket inte är möjligt om grundbemanningen inte är anpassad till det patientflöde som faktiskt förekommer«, skrev myndigheten i en så kallad underrättelse till arbetsgivaren där ett flertal bristområden också listades.

Nu kryper hotet om vite närmare. Om inte regionen åtgärdat bristerna vid kirurgenheten senast 25 november, väntar 400 000 kronor i vite.

Det handlar om att lösa arbetsbelastningen, förtydliga arbetsuppgifter och prioritering av arbetsuppgifter, säkerställa rutiner när personal flyttas från öppenvård till slutenvård samt ge arbetstagare och skyddsombud möjlighet att delta i arbetsmiljöarbetet.

Den lokala läkarföreningen har gjort ytterligare två arbetsmiljöanmälningar, så kallade 6:6a-anmälningar, gällande ortopedkliniken och medicinkliniken på Östersunds sjukhus:

– Vi har en mycket besvärlig situation just nu på Östersunds sjukhus, sa Annika Östling, ordförande i Jämtlands läns läkarförening i en tidigare artikel i Läkartidningen.

Grundproblemet bakom samtliga tre anmälningar är, enligt henne, sjuksköterskebristen.

Läs mer:

Läkarna i Östersund går vidare till Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket granskar kirurgen i Östersund

Läkare i Östersund anmäler arbetsmiljön på kirurgen

Läkare tar strid för vården i Östersund 

»Måste gå över blockgränsen för att finna lösningar« 

KD hoppar av i Jämtland Härjedalen – vill se satsningar på vårdpersonalen