Niyaz Hareni, AT-läkarchef i Varberg, tillsammans med den adminstrativa AT-organisationen i Varberg och Hamstad. Från vänster: Klara Håkansson, AT-chef Halmstad, Sofia Thorin Hjalber, utvecklingschef Hallands sjukhus, Yvonne Johnelius, samordnare och Isabell Karlsson, båda samordnare AT. Foto: Privat

Hallands sjukhus i Varberg delar förstaplatsen med Västerviks sjukhus. Förra året låg orten på plats åtta. Systerorten Hallands sjukhus i Halmstad ligger dessutom kvar på en oförändrad fjärdeplats. Niyaz Hareni, AT-läkarchef på Hallands sjukhus i Varberg, bubblar av glädje när han nås av nyheten.

– Det är jätteroligt! Jag tror det är första gången.

Är du förvånad?

– Ja. Och nej. Vi har vetat att AT har funkat bra. Det ser vi på våra interna undersökningar, säger Niyaz Hareni.

På Hallands sjukhus görs täta uppföljningar av allmäntjänstgöringen för att snabbt kunna fånga upp och förändra saker som inte fungerar bra.

Varberg har legat ganska stabilt bland de tio bästa orterna på listan de senaste två-tre åren. Niyaz Hareni beskriver framgångarna som ett långsiktigt lagarbete och en del tur.

Han är noga med att inte framhäva sin egen insats i AT-framgången och har tackat nej till tidigare intervjuer eftersom han varit rädd för att för mycket ljus ska hamna på honom. I stället understryker han att ett brett samarbete ligger bakom topplaceringen.

– Det här är verkligen inte min förtjänst! Lova att du skriver att många ligger bakom detta. Det är många aktörer inblandade, inte minst studierektorer och personal från många kliniker. Alla inser att det här är vår framtida kompetensförsörjning som vi måste ta hand om, säger Niyaz Hareni.

Han tillägger:

– Sedan har vi haft turen att få hit så duktiga AT-läkare. De bidrar med mycket idéer och förändring. Det är de som gör det största jobbet.

AT-organisationen i Varberg är liten, har ett tätt internt samarbete och korta beslutsvägar. Eftersom alla suttit på sina poster några år har de hunnit arbeta ihop sig. Samtidigt arbetar den nära AT-organisationen i Halmstad.

Lola Arnarsdottir och Mats Neumann har varit studierektorer sedan 2015. De drivs av en omtanke om sina blivande kollegor. Att de, liksom AT-chefen Niyaz Hareni, jobbar kliniskt nära AT-läkarna gör också att de har stor förståelse för AT-läkarnas situation.

– Vi lyssnar in AT-läkarna löpande och är snabba på att genomföra förändringar, säger de i en kommentar till Läkartidningen.

Studierektorerna ser topplaceringen som ett resultat av ett långvarigt fokus på AT-läkarna och deras arbetsvillkor.

– Vi har stort stöd från alla kliniker på sjukhuset som vet vad de kan förvänta sig av sina AT-läkare. Men de är också helt införstådda med när AT-läkarna inte är i klinisk tjänst för att de har utbildningsinsatser.

Sveriges yngre läkares förening berömmer er särskilt för ert arbetsmiljöarbete. Vad har ni gjort?

– Vi har försökt instifta en trygghet i att AT-läkarna ska kunna ge feedback. Vi försöker vara inlyssnande, göra det vi kan – och vara pedagogiska och ärliga när det gäller saker vi inte kan göra något åt, säger Niyaz Hareni.

För några år gjordes en omorganisation för att förbättra det administrativa stödet och AT-organisationen har arbetat mycket med att få en bättre struktur på utbildningstjänsten. En AT-rond har instiftats, där de som jobbar med AT gör oanmälda besök för att skapa en bra relation och se hur allmäntjänstgöringen fungerar.

– Vi har som regel att vi går förbi och säger hej när vi själva får en lucka i klinikschemat, säger Niyaz Hareni.

Han blev AT-chef i Varberg 2017. Han sökte jobbet efter uppmuntran från några AT-läkare.

– De frågade om jag inte skulle söka. Jag visste inte ens att tjänsten var ute då och hade inte haft en tanke på det.

Först tvekade han eftersom han var halvvägs in i sin ST i ortopedi. Men efter en del funderande och diskussioner med sin chef, kollegor och familj tackade han ja.

– Jag har inte ångrat det en sekund. Men det är klart att det har varit lite knepigt att vara ST-läkare med randningar och samtidigt ha 40 anställda, säger Niyaz Hareni som nyligen fått sitt specialistbevis.

 Har du några tips till andra som vill skapa en bättre AT?

– Det enskilt viktigaste är nog att våga lyssna och utgå från att i mångt och mycket vet AT-läkarna vilka förändringar som är bäst. Det är också viktigt att kunna zooma ut: vad ska vi göra, varför och till vem?

 

Läs också:

Bäst AT i Varberg och Västervik

Södersjukhuset klättrar mest på rankingen