Folkhälsomyndigheten utreder just nu om vaccin mot covid-19 ska rekommenderas till barn från 12 års ålder.

Nu har Svenska barnläkarföreningen (BLF) skickat en skrivelse om föreningens uppfattning i frågan.

Föreningen konstaterar att pandemin dessvärre kommit in i en ny fas med spridning av den mer smittsamma deltavarianten. »Även om infektion med sars-cov-2 oftast inte är associerad med någon större risk för svår sjukdom hos barn bedömer BLF att det i dagsläget finns flera argument som talar för att erbjuda vaccination till samtliga barn från 12 år«, skriver föreningen.

BLF framhåller att det är viktigt att skydda barn från att bli allvarligt sjuka i, och få komplikationer av, covid-19. Enligt föreningen har hittills över 275 barn drabbats av MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children), och barn har också uppvisat postcovid-symtom.

Barnläkarföreningen pekar också på att det finns indikationer på att barn möjligen har en ökad risk att bli svårt sjuka av den dominerande deltavarianten.

Dessutom pekar föreningen på att flera europeiska länder, däribland Finland och Danmark, förordar allmän vaccination från 12 års ålder och att den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC hittills gjort bedömningen att nytta med vaccination överstiger eventuella risker.

Därtill konstaterar Barnläkarföreningen att barn har drabbats hårt av pandemins indirekta konsekvenser med bland annat oro och påverkad skolgång och fritid. Barn har därmed mycket att vinna på minskad smittspridning och en återgång till mer normala förhållanden, och vaccination kan sannolikt bidra till detta.

Samtidigt framhåller BLF att det är viktigt ett eventuellt beslut om vaccination från 12 är väl underbyggt. Dessutom anser BLF att det är angeläget att följa upp barn som fått vaccin så att eventuella långtidseffekter upptäcks.

Barnläkarföreningens skrivelse finns att ta del av på föreningens webbplats.