Hallands sjukhus i Varberg klättrar från plats åtta till en delad förstaplats med Västerviks sjukhus (plats 6 i fjol) på årets lista över landets bästa AT-orter. Listan görs av Sveriges yngre läkares förening (Sylf), som varje år ber läkarna betygsätta sin allmäntjänstgöring.

Vid Västerviks sjukhus är AT-läkarna mest nöjda med medicin- och kirurgplaceringen. Sjukhuset i Varberg får särskilt högt betyg för sin psykiatri- och akutsjukvårdsplacering, den sistnämnda är en ny inriktning som ett antal sjukhus infört de senaste åren.

Västervik beskrivs som en liten AT-ort där AT-läkarna får ta mycket eget ansvar men även får ett bra kollegialt stöd. Hallands sjukhus i Varberg är ett mellanstort sjukhus där samhörigheten beskrivs som stark, AT-ledningen som engagerad och tjänstgöringen som lärorik.

Årets raket är Södersjukhuset i Stockholm, som kniper plats 15 på listan. En förbättring med 42 platser jämfört med förra årets placering. Lägst betyg får Capio S:t Görans sjukhus, Danderyds sjukhus samt Örebro universitetssjukhus.

Väntetiderna till AT har fortsatt öka. De är nu uppe i 11,14 månader i snitt mellan läkarexamen och påbörjad AT. Väntetiderna har ökat i 16 av 21 regioner mellan 2020 och 2021.

– Det är allvarligt. Vi ser i svaren från underläkare som väntar på AT att de är i en väldigt utsatt position. AT är en introduktionstjänst – en väg in i yrkesrollen där man har strukturerad handledning och utbildning, säger Madeleine Liljegren, ordförande för Sylf, i ett pressmeddelande.

Personer över 30 år och utlandsutbildade får vänta längst. Stockholm har längst väntetider (17,9 månader) och Västernorrland kortast (6,5 månader).

Någon förbättring är inte i sikte, konstaterar Sylf. För även om antalet AT-tjänster har ökat och kommer öka, täcker inte det behovet. Det innebär att den långa kön till AT kommer att fyllas på med ytterligare drygt 1 300 läkare perioden 2018 till 2023, skriver Sylf i AT-rapporten.

Samtidigt funderar allt fler examinerade läkare på att byta yrke. Hela 21 procent – den högsta andelen i AT-rapportens historia – uppger att de överväger det. AT-väntetider, tuff arbetsbelastning och arbetsmiljöproblem pekas ut som huvudorsaker. Det framkommer även att AT-läkarna i snitt arbetar en timme och 40 minuter gratis per vecka.

– En bra arbetsmiljö för läkare är en förutsättning för att patienterna ska få en bra vård. Att arbeta som läkare är ett yrke, inte en fritidsaktivitet. Det är mycket allvarligt att våra medlemmar, som tar ett stort medicinskt ansvar – dygnet runt, årets alla dagar – inte får full ersättning för sin arbetade tid. Det är nästan en dag i månaden som våra medlemmar ger gratis till arbetsgivaren, säger Madeleine Liljegren i pressmeddelandet.

I AT-rapporten beskriver AT-läkare sin arbetsmiljö och sina arbetsvillkor samt rankar alla Sveriges sjukhus som anställer AT-läkare. Totalt svarade 2 220 personer på AT-enkäten, svarsfrekvensen var 64 procent. De tillfrågade gjorde antingen sin AT  eller hade avslutat den senast i november 2020.

Läs mer:

AT-chef i Varberg »Viktigt att lyssna och vara ärlig« 

Södersjukhuset klättrar mest på rankingen