Regeringsuppdraget innebär att Socialstyrelsen och Vårdkompetensrådet tillsammans ska redovisa ett planeringsunderlag och ta fram rekommendationer för hur många ST-platser i allmänmedicin som behövs i varje region.

Syftet är att bidra till att långsiktigt säkra tillgången på specialister i allmänmedicin.

I underlaget och rekommendationerna ska Socialstyrelsen också svara på frågan hur många ST-tjänster som finns att tillgå i dagsläget, samt hur många specialister i allmänmedicin som finns att tillgå och hur stor efterfrågan är.

– Regeringen vill att det ska bli lättare att få tid på vårdcentralerna, säkra rätten till fast läkare och stärka tillgången till läkare och sjuksköterskor i äldreomsorgen. Därför behöver tillgången på personal med rätt kompetens i primärvården stärkas. Regeringen tar nu ett nationellt initiativ för detta genom ett uppdrag till Socialstyrelsen och det Nationella vårdkompetensrådet, säger socialminister Lena Hallengren (S), i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare har Distriktsläkarföreningen (DLF) riktat kritik mot regionerna för att de har dålig koll när det gäller antalet specialister i allmänmedicin, vilket medför svårigheter att planera och dimensionera primärvården framåt.

Marina Tuutma, DLF:s ordförande, är mycket nöjd över regeringsuppdraget.

Marina Tuutma, ordförande för Distriktsläkarföreningen. Foto: Anders Wiklund, TT Nyhetsbyrån

– Jag vill bara säga äntligen! Frågan om att det ska bli en nationell planering har vi jobbat väldigt hårt för. Bristen på specialister i allmänmedicin är en nationell angelägenhet. Vi är väldigt glada över att regeringen förstått det.

Marina Tuutma är glad över att tillgången till specialister i allmänmedicin nu ska kartläggas.

– Vi har själva två år i rad skickat ut en enkät till regionerna. Det vi sett är att det inte finns heltäckande uppgifter om hur bemanningen ser ut. Det är viktigt att kartlägga är hur många som kan vara fastläkare och det behövs statistik över de som faktiskt jobbar kliniskt eftersom vi ju har andra uppdrag också.

Förhoppningen är att regionerna nu tar tag i frågan kring läkarbemanningen i primärvården.

– Vi hoppas att regionerna bidrar med statistik och att de börjar samarbeta med våra allmänläkarorganisationer för att få till den utveckling som man vill ha när det gäller att motivera och behålla allmänläkare.

Hon är dock lite mer tveksam till om nationella rekommendationer för ST-platser kommer att räcka.

– När det gäller rekommendationer har vi sett att regionerna själva kan göra sina egna tolkningar. Men jag hoppas verkligen att regionerna tar bokstavligt på den intention som regeringen har.

Skulle du vilja se statliga pengar för ST-platser i allmänmedicin?

– Där tror jag att man också behöver en satsning från regeringens sida.

Marina Tuutma pekar samtidigt på att det behövs fler åtgärder för att utöka antalet ST-läkare i allmänmedicin. Exempelvis behöver regionerna teckna avtal med privata vårdgivare för att säkra platser för randning.

– När man försöker komma igång med en stor volym så kommer den offentliga vården inte kunna ta emot alla. Där behöver även privata vårdgivare vara med och hjälpa till.

Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet ska också ge förslag på insatser som kan användas för att utveckla, motivera och behålla de medarbetare som redan arbetar inom primärvården.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november nästa år.

Läs också:

DLF: Regioner har dålig koll på tillgången till läkare i primärvården