2018 tillsatte regeringen en utredning för att underlätta för idéburna aktörer att söka bidrag och ingå samverkansavtal.

– Idéburna organisationer är viktiga aktörer i välfärdssystemet. Regeringen vill att fler idéburna organisationer ska bli utförare inom välfärden och att andelen offentligt finansierad eller subventionerad välfärdsverksamhet som bedrivs av dessa aktörer ska öka, sa civilminister Ardalan Shekarabi (S) då.

I december 2019 lämnade utredaren Samuel Engblom över sitt betänkande (SOU 2019:56). Men någon proposition har inte dykt upp. Enligt altinget.se beror det bland annat på att vissa av remissinstansernas synpunkter krävt juridiska klargöranden.

En proposition skulle komma i maj men sköts fram. Men nu rapporterar altinget.se att en proposition troligen kommer i början av 2022.

I regeringsförklaringen under tisdagen lovade statsminister Stefan Löfven (S) att förutsättningarna för idéburna aktörer i välfärden ska förbättras.

Ulrika Stuart Hamilton, som är generalsekreterare för Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd, uppger i en kommentar till beskedet:

– Vi kommer att fortsätta att knuffa regeringen och framför allt civilministern framåt i detta viktiga arbete så att den utlovade propositionen verkligen innehåller alla de viktiga förslag som utredningen lade.

Läs också:

Regeringen utreder hur idéburna aktörer i välfärden kan främjas

Idéburen vård det tredje alternativet