Beslutet om utredning togs av regionstyrelsens personalutskott på onsdagen. Utredningen handlar i princip om att se vilka juridiska möjligheter det finns för regionen att kräva att de som anställs inom vård och omsorg ska vara vaccinerade. Uppdraget har gått till regiondirektören som i samråd med rättsavdelningen och smittskyddsenheten ska se över möjligheterna.

– I grunden handlar det om patientsäkerhet. Vi vill se till att vår personal är vaccinerad, säger Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande och ordförande i personalutskottet, till Läkartidningen.

Han gör jämförelsen med hemtjänsten och hur viktigt det är att personalen där är vaccinerad.

– Man prioriterar ju vaccination för att minska risken för sköra och äldre. Och vi har ju väldigt svårt sjuka som är inneliggande. Sedan vill vi ju klart inte ha någon smitta i personalen heller – vi behöver ju alla händer vi kan få.

I Dalarna finns ett aktuellt fall på ett äldreboende, där man misstänker att smitta letat sig in genom en ovaccinerad anställd. Ulf Berg poängterar att även vaccinerade riskerar att sprida covid-19, men risken är avsevärt lägre.

Men han säger också att han blivit lite fundersam sedan beslutet togs. Han har fått en del reaktioner i sin mejlkorg.

– Det är inte alla mejl jag har fått det senaste dygnet som gör tummen upp, en del kommer från personer som jobbar inom vården. Då börjar man fundera vad folk har för inställning när de inte tycker att vaccination är något att förorda.

Förslaget om utredning är ett politiskt initiativ. Det har drivits av Dalasamverkan som samlar Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Dalarnas sjukvårdsparti. Men det har också stöd av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, säger Ulf Berg.

Han hoppas på ett resultat av utredningen före januari. Om inte för covid-19, kan ett beslut åtminstone vara principiellt viktigt för framtida allvarliga smittor.

I nuläget har Läkarförbundets styrelse inte diskuterat frågan. Det säger Johan Styrud, ledamot i förbundsstyrelsen. Men personligen reagerar han mot kollegor som inte vaccinerar sig.

– När man jobbat i frontlinjen måste man verkligen poängtera för alla anställda hur lämpligt det är att vaccinera sig. Jag blir så besviken över de som inte vill vaccinera sig.

Förekommer det i läkargruppen?

– Det finns en liten grupp. Och jag har hört alla möjliga konstiga argument, så man blir tagen.