2018 lanserade Sveriges yngre läkares förening (Sylf) utmärkelsen »schysst rekrytering« för att stötta och sporra arbetsgivare till att skapa en rättvis AT-rekrytering. Innan dess testades modellen av fem pilotorter.

Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma arbetsgivare som har rättvisa och transparenta rekryteringsprocesser. Målet är att det ska leda till att de sökande konkurrerar om jobb på lika villkor och att hela rekryteringsprocessen ska bli så rättvisande som möjligt: från utformning av annons, till intervju och vidare till analys av tillsättningen.

I år sökte drygt 30 AT-orter utmärkelsen, och 23 tilldelades den. Det är något färre än tidigare år.

Två Stockholmssjukhus lyfts fram som särskilda föredömen när det gäller rekrytering av AT-läkare: Capio S:t Görans sjukhus och Södersjukhuset. De har, enligt Sylf, tagit fram bra metoder för att få en strukturerad kompetensbaserad rekrytering genom ett bra samarbete mellan HR-specialister och AT-chef.

– På Capio S:t Göran har vi arbetat länge för en kompetensbaserad AT-rekrytering. Vi har gått igenom hela rekryteringsprocessen, jobbat med vår annons, och förtydligat våra krav och meriterande erfarenhet. Samtidigt som vi har arbetat med en större tydlighet och transparens i all kommunikation med kandidaterna, säger Anna Kronberg, HR-partner på Capio S:t Görans sjukhus, i ett pressmeddelande.

Urvalet inför intervjun är kodat i enlighet med de meritkriterier som annonsen lyfter fram, och på samma sätt kodas de svar som de sökande ger vid intervjun. Det innebär att de som har högst samlat meritvärde kallas på intervju respektive erbjuds tjänsten.

På båda sjukhusen sker AT-intervjuerna med hjälp av en tydligt strukturerad mall. Syftet är att det ska vara läkarens kompetens och förmåga att förmedla medicinsk information som bedöms. En nackdel med modellen som sjukhusen lyfter fram är att de som intervjuas kan uppleva intervjusättet som lite fyrkantigt. Samtidigt anser arbetsgivaren att det uppvägs av fördelarna, exempelvis att det är lätt att återkoppla varför någon fått eller inte fått tjänsten.

Fredrik Larsson, som är AT-chef på Södersjukhuset, anser att en tydlig, rättvis och transparent process som är kompetensbaserad leder till vinster för alla.

– Vi hoppas kunna inspirera fler rekryteringsprocesser på olika underläkarnivåer, exempelvisvis vid tillsättning av vikarierande underläkare och ST-läkare, säger han i ett pressmeddelande.

De viktigaste kriterierna i modellen är att alla underläkartjänster ska utlysas öppet och att det ska framgå i annonsen vilka kompetenser som arbetsgivaren anser är meriterande, att urvalet ska ske utifrån meritkriterierna och att arbetsgivaren använder validerade metoder för att bedöma kompetens, som att alla får samma frågor vid intervjun. En representant från Sylf ska även ha erbjudits att sitta med vid intervjuerna med bibehållen lön. Det sistnämnda vållar ibland protester från arbetsgivarna, enligt Eva Amtkil från Sylf som är ansvarig för utmärkelsen.

– Vi får ibland kritik från regionerna som anser att de har en bra rekryteringsprocess, men inte kan möta kravet på att Sylfs lokalavdelningar ska kunna delta vid intervjuer med bibehållen lön, säger hon i ett pressmeddelande. Hon fortsätter:

– Samtidigt händer det att våra lokalavdelningar får samtal från läkare som söker AT som väldigt gärna också vill ha någon med sig på intervjun – inte sällan gäller det personer med utländsk bakgrund som är oroliga för en orättvis bedömning.

 

Kriterier för att få utmärkelsen

  • AT-tjänsterna utlyses offentligt.
  • Meritkriterierna framgår i annonserna.
  • Beskrivningen av tjänsterna är rättvisande.
  • Arbetsgivaren använder en strukturerad metod för intervjuer och tester.
  • Sylf erbjuds att med bibehållen lön sitta med vid intervjuer.
  • Arbetsgivaren kan utifrån förväntad förmåga motivera vem som kallas till intervju och vem som erbjuds en tjänst.
  • Arbetsgivaren analyserar fördelningen av kön, ålder och utbildningsland i rekryteringens olika steg – och kan förklara eventuell snedfördelning.
  • Sylf bedömer att arbetsgivaren inte missgynnar strukturellt.

Källa: Sylf. Läs mer här om utmärkelsen.

 

AT-orter med en »schysst rekrytering« 2021

NU-sjukvården Uddevalla/Trollhättan  

Capio S:t Görans sjukhus   

Södersjukhuset 

Södra Älvsborgs sjukhus, Borås och Skene

Mälarsjukhuset Eskilstuna  

Katrineholm (Kullbergska huset 

Nyköpings lasarett  

Norrköping, Vrinnevi​sjukhuset 

Universitetssjukhuset i Linköping/Motala   

Landskrona lasarett

Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna 

Blekingesjukhuset Karlshamn  

Blekingesjukhuset Karlskrona  

Falu lasarett  

Avesta lasarett

Mora lasarett

Västmanlands sjukhus (Västerås och Köping 

Visby lasarett  

Gävle sjukhus

Hudiksvalls sjukhus 

Sahlgrenska universitetssjukhuset 

Hallands sjukhus, Varberg

Östersunds sjukhus