Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman. Foto: Tomas Gunnarsson/DO

En granskning av Dagens Nyheter i slutet av juli visade att många vårdgivare gick emot sina egna riktlinjer och lät patienter ställa krav på att läkare eller tandläkare skulle vara etniskt svenska.

Det ledde till stor debatt. Bland annat kallade socialminister Lena Hallengren (S) och jämställdhetsminister Märta Stenevi (MP) till sig arbetsgivare och fackförbund i vården för samtal. Och facken har suttit i samtal med regionerna och deras arbetsgivarorganisation Sveriges Kommuner och regioner, SKR.

Därtill kallade Diskrimineringsombudsmannen, DO, till möte med regionerna. Och det hölls på tisdagen.

– Det var ett bra möte, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius till Läkartidningen.

DO, som är en tillsynsmyndighet under Arbetsmarknadsdepartementet, redogjorde under mötet för sitt eget uppdrag när det gäller diskriminering och för vad diskrimineringslagen säger. Regionerna å sin sida berättade om sina insatser.

– Jag kände att det fanns ett intresse i att ta del av och lära av varandra i det här mötet. Jag tror helt enkelt att det var många som fick tips och tankar. Vi har öppnat för dialogen och det är nu upp till regionerna att ta vara på det här, säger Lars Arrhenius.

Kommer ni följa upp frågan om diskriminering av vårdpersonal?

– Nu har vi erbjudit utbildningsinsatser och jag hoppas att en del regioner kommer att vara intresserade av det. Kanske särskilt i implementeringen av riktlinjer. Jag upplever att många hade riktlinjer, men frågan är hur man implementerar dem. Där tror jag att vi kan vara ett stöd.

DO utreder misstänkta överträdelser av diskrimineringslagen. Myndigheten har exempelvis tidigare gjort en tillsyn som konstaterade att om arbetsgivare i hemtjänsten tillmötesgår vårdtagares önskemål om etnisk tillhörighet, riskerar de att överträda diskrimineringsförbuden.

Finns det anledning att göra en tillsyn i sjukvården?

– I dagsläget har vi inte bedömt det. Det finns olika delar i ombudsmannens uppdrag: att utöva tillsyn, men också att i övrigt verka för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Och det var i den rollen jag bjöd in till det här mötet, säger Lars Arrhenius.

– Sedan har vi i vårt tillsynsuppdrag möjlighet att utreda enskilda individanmälningar, men där har vi i dagsläget inte fått in några anmälningar.

I Dagens Nyheters granskning framkom att flera regioner saknade riktlinjer mot etnisk diskriminering. Vid dialogmötet tyckte dock Lars Arrhenius att de var väl medvetna om sitt ansvar.

– Och det kanske beror på den uppmärksamhet ämnet har fått. Jag upplevde också att flera sett över sina rutiner så att man får en bättre koll på hur det ser ut i regionen.

Vad gör DO nu?

– Nu har vi haft det här samtalet och erbjudit utbildningsinsatser. Sedan överväger vi att ha flera dialogmöten dels med privata vårdgivare och dels med de fackliga organisationerna. Och vi ska ha kontakt med andra tillsynsmyndigheter, inte minst Ivo.

Finns det andra aktörer än arbetsgivarna som ska ta ett ansvar?

– Det är klart, man kan fundera på hur de fackliga organisationerna kan utgöra ett stöd. Det ska vi i så fall diskutera med dem.

 

Läs även:

Diskriminering av vårdanställda: »Valfriheten har gått för långt«

Rydgren Stale: Regionerna måste skaffa riktlinjer mot diskriminering

Statsråd: Arbetsgivarna har stort ansvar för att stoppa diskriminering

Vårdgivare kallas till DO

Distriktsläkarföreningen: Politikerna måste ta ansvar för att vårdval aldrig baseras på etnicitet

Läkarförbundet kommer att ta upp etnisk diskriminering med SKR

Val av läkare utifrån etnicitet strider mot regioners riktlinjer

Sylf, SLF student och Sjukhusläkarna: Samtliga Sveriges vårdgivare måste ta sina anställda i försvar

Vårdgivare sa ja till önskemål om »etnisk svensk« läkare