Det är EMA:s säkerhetskommitté PRAC som ska undersöka om det finns risk för MIS i samband med vaccinen, skriver EMA i ett pressmeddelande. Det kommer efter en rapport om ett fall i Danmark där en 17-årig pojke som fått vaccinet Comirnaty av Pfizer och Biontech insjuknat. Han har sedan återhämtat sig till fullo. Det finns också några andra misstänkta fall med andra vaccin i Europa.

Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom är ett allvarligt tillstånd som påverkar flera delar av kroppen. Symtom kan vara trötthet, ihängande hög feber, diarré, bröstsmärtor och andningssvårigheter.

Syndromet har rapporterats som en mycket ovanlig följdsjukdom efter covid-19. Bland patienter under 20 år har mellan 2 och 6 fall per 100 000 rapporterats under ett år i sammanlagt fem europeiska länder. Bland de över 20 år är motsvarande siffra två.

PRAC ska nu granska den data som finns om MIS för att se om tillståndet kan orsakas av vaccinen och om deras produktinformation behöver ändras. I nuläget ser kommittén ingen anledning att ändra några rekommendationer.