Under fjolåret gjordes 1 366 000 inskrivningar för sjukhusvård, visar siffror som Socialstyrelsen nu presenterat. Det är 78 000 färre än 2019, en minskning med 6 procent.

Det skedde en minskning bland flera sjukdomsgrupper, men tydligast märktes det bland andningsorganens sjukdomar såsom influensa och lunginflammation. I de grupperna minskade inläggningarna med 31 procent, covid-19 inte inräknat.

– Tänkbara orsaker till att det var färre patienter med andningsorganens sjukdomar kan vara de restriktioner vi haft i samhället under pandemin. Att sjukhusinläggningarna i stort gick ned berodde troligtvis på att vissa undvek att söka vård på grund av pandemin, konstaterar Henrik Lysell, enhetschef på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Något fler män än kvinnor lades in på sjukhus, 52 procent. Främsta anledningen var hjärt–kärlsjukdomar som 69 000 lades in för, följt av symtomdiagnoser som 53 000 patienter hade.

För kvinnor var symtomdiagnoser vanligast med 53 000, följt av hjärt–kärlsjukdom på 51 000.

Bland små barn var akuta infektioner i nedre och övre luftvägarna ofta orsak till inläggning. I åldrarna 15–44 år var psykiska sjukdomar och beteendestörningar vanligast. Och för patienterna över 55 år var hjärt–kärlsjukdom dominerande, vilket dock är en orsak som minskat stadigt sedan 2012.

Mer statistik finns på Socialstyrelsens webbplats.