Smittspridningen viker ner i alla åldersgrupper, särskilt bland de yngre. Av totalt 181 316 testade individer under vecka 37 var enbart 3 procent positiva för covid-19.

Även inlagda på Iva minskar.

– Det är en svag minskning av antalet patienter som behöver vård. Just nu ligger 283 patienter med covid-19 på sjukhus, 39 på intensivvårdsavdelningar och 244 på andra vårdavdelningar. Vi har en ledig intensivvårdskapacitet på 22 procent, sa Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd vid Socialstyrelsen, på pressträffen.

Hon meddelade också att 19 av regionerna är i normalläge, medan två befinner sig i stabsläge.

Flera lokala medier har rapporterat om ökad smittspridning och att äldre med covid-19 har avlidit på särskilt boende (Säbo) den senaste tiden. På presskonferensen framkom det att totalt 66 nya fall rapporterats på Säbo under vecka 37, vilket var en minskning från veckan innan då det var 123 som blev smittade.

– Det är både vaccinerade och ovaccinerade som är drabbade. Det är angeläget att de som möter sköra eller äldre är vaccinerade och är försiktiga. Även verksamheterna måste jobba aktivt med smittförebyggande åtgärder och vårdhygien, sa Iréne Nilsson Carlsson på presskonferensen.

Sara Byfors, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, uppgav att besked om en tredje dos kommer att komma snart. Det finns sedan tidigare beslut om att en tredje dos ska ges till personer med särskilt nedsatt immunförsvar, men nu handlar det alltså om besked kring att ge en tredje dos till fler grupper, exempelvis äldre. Om sjukvårdspersonal kan tänkas att ingå ville hon inte gå in på.

– Besked om vilka som ska ingå, när och hur det hela ska gå till återkommer vi till. Vi har en dialog med regionerna om det här, sa hon.

Under pressträffen fick hon frågan om Folkhälsomyndigheten har fått in information om effekten av en tredje dos.

– Det finns signaler från omvärlden som visar ett avklingande skydd efter en viss tid, särskilt bland de äldre. Det är viktigt att möta upp det med en tredje dos som har visat sig ha god effekt. Samtidigt som man måste ha information om det tillkommer biverkningar efter en tredje dos jämfört med efter en andra dos, sa hon.