Myndighetens enkätundersökningar visar att svenskarnas psykiska hälsa låg på en normal nivå förra året jämfört med tidigare år. Fler personer än förut har visserligen sagt sig ha lätta stress- och sömnbesvär, men samtidigt har färre vuxna sökt psykiatrisk vård för exempelvis depression, ångest och stress under 2020. Antalet självmord var också färre (1 168 dödsfall år 2020, jämfört med 1 269 år 2019).

– Under pandemin var många oroliga för att den psykiska ohälsan skulle öka men vi ser nu att så inte blev fallet. Men vi behöver ändå ha beredskap framöver eftersom vi vet att konsekvenserna kan visa sig på längre sikt, säger myndighetens utredare Hillevi Busch i ett pressmeddelande.

Vid andra samhällskriser har antalet självmord ökat först efter ett par år.

De svenska resultaten ligger i linje med vad internationella studier visat. Antalet självmord i världen låg på samma nivå eller lägre än väntat under pandemins första månader, enligt utredaren Emma Björkenstam. Totalt ingick preliminära data från 21 länder i observationsstudien.

Folkhälsomyndigheten betonar också att visa grupper drabbats hårdare under pandemin än andra. Exempelvis har distansundervisningen i skolorna skapat problem. Det är också de ungas levnadsvanor som förändrats mest. De har i högre utsträckning än andra uppgett att de blivit mer stillasittande och ätit mer snacks och godis under pandemin.