Den 16 september meddelade Folkhälsomyndigheten att barn i åldern 12–15 år ska erbjudas vaccin mot covid-19. Då var beskedet att vaccinationen skulle påbörjas efter höstlovet i november – och att arbetet skulle inledas samordnat i landet.

Region Stockholm meddelade dock att man kommer börja vaccinera barn i den yngre åldersgruppen redan i början av oktober. Bokningen öppnade redan denna vecka.

Och nu ändrar Folkhälsomyndigheten sin rekommendation och flyttar starten till den 11 oktober. Enligt ett pressmeddelande bygger beslutet på en dialog med regionerna som bedömer att det är möjligt att inleda arbetet tidigare.

Enligt myndigheten bör vaccinationerna ske i nära samarbete med skolorna och elevhälsan eftersom det är ett effektivt sätt att nå alla barn oavsett socioekonomisk bakgrund.

– Vi rekommenderar att hälso- och sjukvården samarbetar med skolorna för att alla barn ska erbjudas vaccin på lika villkor. Samtidigt behöver vi påminna om att arbetet med att nå vuxna med vaccination behöver fortsätta med samma kraft för att minska smittspridningen i samhället, säger statsepidemiolog Anders Tegnell i pressmeddelandet.