Vaccinationstäckningen bland vård- och omsorgspersonal ser bra ut i Sverige, den är högre än i befolkningen i sin helhet. Högst andel vaccinerade finns bland sjukhuspersonal, där 92 procent har tagit minst en dos och 85 procent har tagit två doser.

För personal inom SÄBO, LSS och hemtjänst ser siffrorna inte lika bra ut. Mellan 63 och 73 procent av personalen har fått två doser, vilket ligger närmare siffrorna för befolkningen i sin helhet. En viss osäkerhet i statistiken föreligger dock, så den egentliga vaccinationstäckningen kan vara något högre.

– Det är viktigt att regioner och kommuner fortsätter följa vaccinationstäckningen i dessa grupper och förstärker erbjudandet och tillgängligheten där det är särskilt angeläget. De har kommit långt men behöver komma längre, säger statsepidemiolog Anders Tegnell på myndighetens webbplats.