Antalet kniv- och skottskador i Sverige ökar. Sedan 2010 har skadorna som kräver sluten eller specialiserad öppenvård ökat med 48 procent, från 785 till 1 165 patienter. Förra året vårdades 1 030 patienter för knivskador och 135 patienter vårdades för skottskador. Det visar uppgifter från Socialstyrelsens patientregister, som Sveriges Radio Ekot har tagit del av. Patienter som har avlidit på olycksplatsen ingår inte i statistiken.

Patric Antonsson är traumakoordinator på Sahlgrenska universitetssjukhuset och har arbetat som sjuksköterska inom akutvården i 20 år. Han är oroad över utvecklingen.

–När jag började för 20 år sen var det ovanligt att det kom in någon som var knivskuren. Nu händer det varje vecka, säger han i en intervju med Ekot.

Antalet skottskador ökar mest i Stockholms län. Vid enheten för trauma, akutkirurgi och ortopedi vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna tar man hand om de patienter som har några av de svåraste skadorna. Gunnar Sandersjöö, som är verksamhetschef, menar att våldet har eskalerat.

–När vi började se skottskador för 15 år sen så var det många som sköts i lår och ben för att varnas. Min uppfattning, och det tror jag många delar, är att det nu handlar om dödligt våld. Man skjuter inte för att skada eller varna, man skjuter för att döda, säger han till Ekot.

Fall- och trafikolyckor utgör fortfarande den största delen av alla skador med penetrerande våld som sjukvården måste hantera. Gunnar Sandersjöö menar dock att skottskadorna kan vara besvärliga och att de kräver avancerad sjukvård.

–Det är ett annat panorama när man träffar buk och bröstkorg i större utsträckning än vid andra olyckor, säger han till Ekot.