Mellan 2016 och 2018 var Hanna Åsberg en mycket omtyckt ordförande för Svensk förening för allmänmedicin, Sfam, berättar nuvarande ordförande Magnus Isacson.

Hanna Åsberg. Foto: Annelie Drakman

– Hon var väldigt populär och uppskattad som person av alla i föreningen.

Men plötsligt dök Hanna Åsberg, tillsammans med läkaren Glenn Dormer, upp som förgrundsfigur för grupperingen Bota Sverige. Tillsammans sprider de budskapet att det inte finns någon pandemi, att covid-19 kan förebyggas med D-vitamin och att ökningen av dödsfall under våren sannolikt kan kopplas till vad de kallar »covid-injektionerna«. Magnus Isacson blev väldigt förvånad över att se Hanna Åsberg i sådana sammanhang.

– Det är trist när en bra person börjar sprida samhällsfarlig desinformation. Det förstör för alla. Det är klart att vi känner oss ledsna och arga över det.

Magnus Isacson anser att Sfam inte kan tiga om hur föreningen ser på Hanna Åsbergs vaccinkritik.

– Det är alltid en balansgång när det kommer fram saker som är helt tokiga – förtjänar det uppmärksamhet eller inte? Men när de åker runt i Sverige sprids den här propagandan ändå. Och om den får stå oemotsagd från oss kan det uppfattas som tyst medhåll.

Magnus Isacson, ordförande för Svensk förening för allmänmedicin. Foto: Joakim Andersson

Sfam har därför bett Hanna Åsberg att fundera över om hennes åsikter verkligen lämpar sig för ett medlemskap i föreningen. Hon har fått en tidsfrist på en månad att ge besked, men om hon inte själv väljer att lämna föreningen kan det bli frågan om uteslutning, enligt Magnus Isacson.

I Sfams stadgar står det att en medlem som »åsidosätter grundläggande yrkesetiska förpliktelser eller på annat sätt handlar så att förtroendet för läkaryrket skadas« kan tvingas bort.

– Ett sådant här beteende går kraftigt emot våra stadgar och medicinsk vetenskap. Vi kan inte fortsätta att göra ingenting, utan vi måste markera, säger Magnus Isacson.

Även Distriktsläkarföreningen, DLF, ser allvarligt på Bota Sveriges verksamhet. På grund av GDPR kan ordförande Marina Tuutma inte säga om Hanna Åsberg och Glenn Dormer är medlemmar, men beskriver det som att föreningen befinner sig i ett slags rävsax där man inte kan anmäla olämpliga läkare till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, eftersom DLF ska stå på arbetstagarens sida.

– Men vi tar självklart avstånd från den här typen av agerande. Vi vet att vaccinering är det enda sättet att få kontroll över smittspridningen och minska risken att bli svårt sjuk eller dö av covid-19, säger Marina Tuutma.

Hon tycker att det är bekymmersamt hur personerna bakom Bota Sverige använder sig av sina läkartitlar som ett sätt att ge tyngd åt vaccinmotståndet.

– Vi läkare måste vara medvetna om att vi har ett starkt förtroende bland befolkningen med en skyddad yrkestitel – och det förtroendet får inte missbrukas. Nu är det Ivos och HSAN:s [Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd] uppgift att ta ställning till om och på vilket sätt de här personerna missbrukat sin läkartitel.

Läkartidningen har sökt Hanna Åsberg upprepade gånger.

Läs även:
Läkare Ivo-anmäld för vaccinkritik: »Strider mot allt vi jobbar för«