I september förra året fällde Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF) Karin Dahlman-Wright, tidigare prorektor vid Karolinska institutet, för oredlighet i forskning.

Karin Dahlman-Wright överklagade nämndens beslut till förvaltningsrätten och i slutet av augusti i år meddelade domstolen att NPOF:s beslut upphävs. Beslutet innebär att Karin Dahlman-Wright inte gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.

Men nu har nämnden i sin tur överklagat förvaltningsrättens dom.

Kanslichefen Karin Nylén bekräftar i ett mejl till Läkartidningen att NPOF skickat in ett överklagande, men att man bett om att få återkomma med nämndens underlag. Enligt Karin Nylén har kammarrätten beslutat att underlagen ska vara inne senast den 4 oktober.

Läs mer:

Karin Dahlman-Wright frias från oredlighet i forskning