Stefan Ström, anestesiolog och överläkare vid Västmanlands sjukhus. Foto: Svenska läkaresällskapet

Svenska läkaresällskapet belönar genom Hippokratespriset varje år en läkare som har etisk medvetenhet, är kliniskt verksam och aktiv i undervisning samt en förebild för kollegor, medarbetare och studenter.

Årets pris tilldelas Stefan Ström, anestesiolog och överläkare vid Västmanlands sjukhus. Han får priset för »sitt arbetssätt att se frågor ur ett patientperspektiv, och för sin förmåga att fatta beslut om behandlingsstrategi baserad på medicinetiska principer«.

– Med en stark känsla för rätt och fel, och för konsten att kunna föra de svåra samtalen med patienter och närstående, speciellt vid vägs ände, när den pågående vården inte längre gagnar patienten gör Stefan Ström till värdig mottagare av Svenska läkaresällskapets etikpris Hippokratespriset, säger Mikael Sandlund, ordförande i Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, i ett pressmeddelande.

Stefan Ström är en av medlemmarna i det vårdetiska rådet inom Region Västmanland och en av medförfattarna till Svensk förening för anestesi och intensivvårds första behandlingsriktlinjer om att avstå och avbryta intensivvård.

– Det är mycket hedrande att tilldelas Hippokratespriset. I mitt kliniska arbete är den medicinska etiken ständigt närvarande, och det är betydelsefullt att det uppmärksammas av Läkaresällskapet, säger Stefan Ström.

Hippokratespriset, som delats ut sedan 2003, går vartannat år till en kvinna och vartannat år till en man. Pristagaren belönas med 10 000 kronor och Claerence Blomquist-medaljen i silver.