Dessa särskilda insatser är tänkta att komplettera myndighetens ordinarie tillsyn inom vården. Det kan bland annat handla om att observera om vissa patientgrupper trängs undan i samband med omställningen, om samverkan mellan primärvården och kommunerna brister eller om akutsjukvården eller andra vårdnivåer drabbas negativt.

Myndigheten får i år 5 miljoner kronor för att genomföra uppdraget.

Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) om en god och nära vård syftar till att ställa om hälso- och sjukvården så att primärvården blir navet. Målet är att patienterna ska få en förbättrad vård, bland annat genom fasta läkarkontakter och patientkontrakt, där det framgår vilka vårdinsatser som planeras.