Sedan tidigare gäller att personer med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas en tredje dos. Nu rekommenderar Folkhälsomyndigheten en påfyllnadsdos till fler grupper.

– Skyddet mot svår sjukdom och död är fortsatt gott i alla vaccinerade grupper. Men vi kan se en ökad andel personer som insjuknar trots vaccination, främst bland de som är 80 år och äldre, sa Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson vid en presskonferens på tisdagen.

– Vi har också fått rapporter från smittskyddsläkarna om utbrott bland personer som bor på särskilda boende och bland personal.

De nya grupperna som ska få en tredje dos är personer som bor på särskilda boenden för äldre, personer med hemtjänst eller hemsjukvård, samt alla över 80 år. De grupperna kan börja vaccineras från och med i dag.

Rekommendationen gäller mRNA-vaccin och om det gått minst sex månader sedan det förra vaccinationstillfället.

Socialminister Lena Hallengren (S) sa att regeringen ska säkra resurser för den fortsatta vaccinationen. Folkhälsomyndigheten ska också fortsätta utreda behovet av en tredje dos hos ytterligare grupper.

– De som behöver fler doser ska få det, sa Lena Hallengren.

Både hon och Johan Carlson lyfte också vikten av att personalen inom sjukvården och omsorgen är vaccinerad. Folkhälsomyndigheten ska därför tillsammans med Sveriges Kommuner och regioner (SKR) vända sig till landets kommuner angående vaccinationen bland omsorgspersonalen.

Lena Hallengren sa att det kan handla om om att föra en dialog med de anställda, samverka med skyddsombuden och att låta både fast anställda och vikarier vaccinera sig på arbetstid.

– Det finns inte heller något förbud mot att fråga om en anställd är vaccinerad eller inte. Vidare kan det finnas möjligheter till omplacering av den som inte vill vaccinera sig efter en bedömning i varje enskilt fall, sa Lena Hallengren och fortsatte:

– Jag säger det här för jag tror att de allra flesta, precis som jag själv, förväntar sig att den personal man möter i vård och omsorg är dubbelvaccinerad. Och vi ska komma ihåg att en klar majoritet också är det.