Sommaren har varit tuff på medicinkliniken på Lasarettet Trelleborg. I slutet av juli kände därför sex läkare, samtliga överläkare som var i tjänst den veckan och ingick i bakjourlinjen samt medicinskt ansvarig läkare, att de behövde vända sig till sjukhusledningen i ett brev.

Där skriver de att antalet vårdplatser med anledning av semestrarna har minskat till en nivå de inte anser motsvarar inflödet på akutmottagningen. Därför gör de bedömningen att »den medicinska säkerheten inte kan upprätthållas under dessa omständigheter och att risken för potentiell vårdskada därmed är mycket hög«.

– Vi upplevde det alla som väldigt pressat. Under sommaren fick vi vara ännu tuffare med vilka patienter som får läggas in, säger Sverker Nystedt, en av överläkarna bakom brevet.

– Till slut blir man rädd att skicka hem fel patient. Det var därför vi skrev brevet – det kan hända någonting som vi inte vill vara med om, och då vill vi inte ha låtit bli att uppmärksamma det.

Akuten i Trelleborg är nattstängd. Mottagningen ska vara tömd 22.30. Om patienter ska läggas in och de inte får plats i Trelleborg, ska de kunna skickas till något annat sjukhus i närheten. Men akuten i Trelleborg har ibland fått beskedet det inte finns någon hjälp att få.

Vad gör man då?

– Ja just det, vad gör man då? Det är då man får välja väldigt hårt, säger Sverker Nystedt som tillägger att han inte personligen känner att han behövt ta några allvarliga risker, men att han vet åtminstone en kollega som menar att denne varit tvungen att göra det.

Läkarna bakom brevet menar att fler vårdplatser måste göras tillgängliga. Om det inte går att ordna med personal till det, är läkarnas förslag att planerade operationer ställs in så att personalen kan bidra till fler vårdplatser inom verksamhetsområde akut och medicin.

Ledningen för sjukhuset säger till Sveriges Radio P4 Malmöhus att söktrycket på akutmottagningen har varit rekordhögt i sommar.

– Det har varit ett söktryck under sommaren som har varit helt enormt. Och det har varit på alla akuter, säger Gunilla Nordgren (M), ordförande för sjukhusstyrelsen i Trelleborg.

Enligt henne har antalet vårdplatser faktiskt varit fler i sommar än tidigare. Men man överraskades av vad man tror är en undanträngningseffekt – att människor tidigare under pandemin inte har sökt vård i normal utsträckning utan väntat till sommaren och då är sjukare.

 

Läs även:

Extra svår sommar på flera akutmottagningar i landet