Bakgrunden i ärendet är att Region Skåne avskedade en läkare som dömts för misshandel av sin hustru.

Enligt Läkarförbundet var avskedandet ogiltigt och därför stämde förbundet tidigare i år Region Skåne i Arbetsdomstolen.

Läkarförbundet menade att arbetsgivaren brutit med den så kallade tvåmånadersregeln som säger att arbetsgivaren måste agera inom två månader efter att man fått vetskap om en händelse som ligger till grund för avsked.

Enligt förbundet hade arbetsgivaren fått kännedom om det inträffade redan under sommaren förra året, flera månader innan läkaren avskedades i december 2020. Domen kan därmed inte åberopas som skäl för avsked eller uppsägning, menade Läkarförbundet.

Nu har parterna kommit till en förlikning.

»Vad gäller den rent arbetsrättsliga delen kopplat till avsked har vi företrätt vår medlem och nu nått en förlikning i domstol. Läkarförbundet återkallar därmed stämningsansökan. Vi kommer inte att redogöra för detaljerna i förlikningen men konstaterar att uppgörelse nåtts«, skriver Läkarförbunds presstjänst i en skriftlig kommentar till Läkartidningen.

Läs också:

Läkarförbundet: Fel att avskeda misshandelsdömd läkare