På måndagen presenterade regeringen sin budgetproposition. Och i den fanns några nyheter på vårdfronten som inte aviserats tidigare. Exempelvis ska förlossningsvården i en förnyad satsning få 1,5 miljarder kronor och ytterligare 2 miljarder satsas på att beta av vårdskulden.

2 miljarder går till förlängda personalsatsningar. Dessutom görs satsningar som ska få fler att utbilda sig till specialistsjuksköterska och undersköterska.

Men Läkarförbundet saknar satsningar på läkarkåren.

Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundet. Foto: Sveriges läkarförbund

– Det är ju bra att regeringen satsar på välfärden, men vi saknar ändå en del mer specifika satsningar på hälso- och sjukvården, säger Läkarförbundets Sofia Rydgren Stale till Läkartidningen.

Förbundet hade velat se satsningar på AT-, BT- och ST-tjänster, samt forskning och fortbildning. Specialistbristen är särskilt tydlig inom exempelvis allmänmedicin, geriatrik och psykiatri.

– Vi vet sedan många år tillbaka att det finns en brist på specialistläkare. Det är 19 av 21 regioner som uppger en brist, säger Sofia Rydgren Stale och påpekar att även regering gjort det konstaterandet i budgeten.

– Det gäller också att satsa på att behålla personal. Där ser vi satsningar på fortbildning och forskning som nödvändiga. Det är också för att hälso- och sjukvården fortsatt ska ligga i framkant.

Läkarförbundet vill även se budgetsatsningar som tar sikte på strukturella förändringar i vården. Det handlar kanske främst om att lista patienter på fasta namngivna läkare. Sofia Rydgren Stale tycker det är anmärkningsvärt att Sverige ligger efter andra europeiska länder i den frågan.

– Vi vet att det finns en stark önskan om listning på läkare, både från professionen och från befolkningen. Där ser vi att utvecklingen väldigt tydligt går åt fel håll. Sådana strukturella reformer saknar vi i budgetpropositionen.

Har du någon förståelse för att det inte finns specifika satsningar på läkargruppen i budgeten?

– Nej, det har jag faktiskt inte. Sveriges läkare är väldigt viktiga för utvecklingen i hälso- och sjukvården och dess kvalitet. Dessa satsningar hade behövts för att driva sjukvården framåt.

– Det har vi sett under lång tid, men det har blivit ännu tydligare under pandemin.

 

Läs även:

Nya miljarder till sjukvården i regeringens budgetpropp