Nyligen genomfördes en omorganisation inom Region Uppsala. Det innebär att HR-enheten, ekonomienheten och kommunikationsenheten vid Lasarettet i Enköping numer ingår i regiongemensamma enheter.

Det här oroar läkarfacket på lasarettet, vilket Enköpings-Posten var först att rapportera.

Bahman Darkahi är överläkare vid Lasarettet i Enköping och suppleant i Upplands allmänna läkarförening. Han har som representant för läkargruppen vid lasarettet skickat ett brev om omorganisationen till regiondirektören Johan von Knorring.

Han pekar på att det i läkargruppen finns en oro över att det lokala stödet på lasarettet i Enköping försämras när mycket av stödfunktionerna flyttar till Uppsala. Han befarar också att det kan påverka lasarettets integritet och självständighet.

– Den här förändringen gör att det blir själlöst på något sätt. Det blir inget eget sjukhus med egna åtagande som länsdelssjukhus ska vara. Allt kommer att hänvisas till regionkontoret centralt, vilket blir väldigt byråkratiskt. För mig känns det så, säger Bahman Darkahi, till Läkartidningen.

Vad hoppas du ska hända nu?

– Jag vill ha en riktigt förklaring vad vinsterna är med att ta bort stödfunktionernas lokala anknytning till lasarettet. Jag ser ingen vinst eller smidighet i det här.

I Enköpings-Posten förklarar regiondirektör Johan von Knorring att det tidigare varit så att var och en av regionens nio förvaltningar haft egna uppbyggda organisationer kring de här tre funktionerna.

Han pekar också på att samarbetet blivit bra under pandemin och att man sett ett behov av att jobba mer nära mellan förvaltningarna.

Men enligt Johan von Knorring kommer lasarettet fortfarande att ha ledningskontor och HR- ekonomi- och kommunikationsstöd.

– Här handlar det inte om att ta bort resurser som finns nära verksamheten, utan det verksamhetsnära stödet ska ju vara kvar. Så jag håller inte riktigt med i farhågorna, säger Johan von Knorring, till Enköpings Posten.