45 mottagningar i hela landet har svarat på enkäten som fokuserar på restriktioner kopplat till säkerhet, hot och våld. 25 av dessa uppger att diskussioner förs om att fortsätta med restriktioner såsom ett begränsat antal anhöriga, låst entré eller vakter vid ingången. Bara två har sagt blankt nej; Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan och Sundsvalls sjukhus. Sjukhuset i Sundsvall kan visserligen tänka sig fortsatta restriktioner men inte ur säkerhetssynpunkt, utan enbart för att minska eventuell trängsel.

Enligt Daniel Johansson, vårdenhetschef på akutmottagningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, tycker all personal att det minskade antalet anhöriga varit »en av de största förbättringarna av arbetsmiljön någonsin«. Där hoppas de anställda på att stoppet för alla medföljare ska permanentas.

I Södertälje, med en stor andel invånare med utländsk bakgrund, ser verksamhetschefen Hillevi Nilsson tvärtom fördelar med att familjemedlemmar kan följa med in till akuten.

– Man förlorar något också när anhöriga inte är med, man förstår kanske inte hela bilden som rätt anhörig kan hjälpa till att ge.