Under pandemin har mycket vård fått skjutas upp. I en enkät till regionerna från Sveriges Radio Ekot svarar en majoritet, 16 av 21 regioner, att de planerar att köpa in vård för att korta de köer som byggts upp under pandemin.

Ett exempel är Region Norrbotten där omkring 4 000 operationer skjutits upp. Som Läkartidningen berättat tidigare har regionen avsatt 500 miljoner kronor för att köpa operationstjänster inom bland annat ortopedi.

–Det är en specialsatsning och det beror på den uppskjutna vården som måste åtgärdas, säger Kenneth Backgård, regionråd för Sjukvårdspartiet i Norrbotten, till Ekot.

I enkäten svarar flera regioner att de också kommer att utöka den egna verksamheten och att de har pågående avtal med privata aktörer samt samarbete med andra regioner.

Branschorganisationen Vårdföretagarna tror att de privata sjukvårdsresurserna kommer att räcka till för att arbeta bort vårdköerna.

– Den privatdrivna sjukvården kan och vill bidra mer för att lösa de här utmaningarna som regionerna har med den uppskjutna vården, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert hos Vårdföretagarna, till Ekot.

En region som i nuläget inte ser behov att köpa in vård för att beta av köer är Kronoberg. Det beror bland annat på att regionen redan förra hösten köpte operationer för drygt 1 200 patienter.

Dessutom har regionen låtit det ena av regionens två sjukhus fortsätta med operationer under pandemin, medan covidvården har koncentrerats till det andra.

– Det har spelat en stor roll att vi har kunnat koncentrera operationerna till Ljungby och att man har fått operera ostört där, säger Niklas Silvert, biträdande sjukhuschef Ljungby, till Ekot.