Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu regeringen att ta nästa steg och avveckla fler av de restriktioner som införts i samhället med anledning av covid-19. Det beskedet lämnades vid en pressträff med regeringen och Folkhälsomyndigheten på tisdagen.

– Det viktiga beskedet är att vi nu tar ytterligare steg mot en mer normal vardag, ett samhälle fritt från restriktioner, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Från och med den 29 september försvinner bland annat begränsningarna för hur många som får delta i en allmän sammankomst eller offentlig tillställning, samt kravet på sittande servering på restaurang.

Dessutom försvinner Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att arbeta hemifrån, och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.

Folkhälsomyndighetens bedömning är att dessa begränsningar inte längre är motiverade ur ett folkhälsoperspektiv.

Rekommendationen till regeringen bygger på en samlad bedömning som framför allt grundar sig på den stigande vaccinationstäckningen, men även sjukvårdsbelastning, dödlighet och en bedömning av risken för ökande smittspridning vägs in.

– De besked vi lämnar i dag innebär att vaccinerade i princip kan leva som vanligt efter den 29 september. För ovaccinerade gäller att de även fortsättningsvis till hög grad riskerar att drabbas av allvarlig sjukdom, särskilt de som kommit upp i åren, och det kommer att vara ett bekymmer när vardagslivet återgår mer till det normala, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.