– Vi kommer att avsätta 2 miljarder kronor för att beta av de köer som uppstått i sjukvården under corona. Tillsammans med tidigare aviserad politik avsätter vi 6 miljarder kronor nästa år för att beta av coronaköerna i sjukvården, sa finansminister Magdalena Andersson (S) under presentationen av regeringens proposition på måndagen.

Precis hur de 2 nya miljarderna ska användas är inte bestämt; bara att pengarna ska gå till riktade insatser under 2022. Regionerna och kommunerna får också 345 miljoner kronor för att ersätta merkostnader till följd av covid-19.

En nygammal satsning på personalen görs med 2 miljarder kronor årligen under 2022 och 2023.

– Vi vet att personalen i hälso- och sjukvården har gjort fantastiska insatser under den här pandemin. Och för att vi både ska kunna attrahera och behålla kompetens krävs goda villkor, trygga anställningar, bra arbetsmiljö och utveckling i arbetet, sa Magdalena Andersson.

– Därför förlänger vi den särskilda satsningen på hälso- och sjukvårdspersonal med 2 miljarder kronor de kommande åren.

Regeringen föreslår också en fortsatt stärkt möjlighet till betald specialistutbildning för sjuksköterskor. Därför avsätts ytterligare 100 miljoner kronor för 2023, vilket gör att totalt 500 miljoner avsatts för detta ändamål.

En annan inte helt ny satsning görs på förlossningsvården. Sedan 2015 har regeringen i överenskommelse med Sveriges Kommuner och regioner avsatt pengar för vård gällande graviditet, förlossning och eftervård. Det förlängs nu ytterligare ett år, där regeringen avsätter lika mycket för 2023 som tidigare aviserats för 2022: 1,5 miljarder kronor.

Därtill avsätts bland annat över 70 miljoner under 2022 och 2023 för utbildning inom yrkeshögskolan för specialistundersköterskor. Och under de två åren avsätts även 75 miljoner kronor till mer verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskor. Regeringen vill också lägga 20 miljoner på decentraliserad vårdutbildning under 2022–2030.